C-311 4-daagse training “Deskundige voor binnen- en buitenverlichting van basiskennis tot lichtontwerp (Kort traject)”

In deze 4-daagse training bieden wij u een compleet programma aan met verschillende onderwerpen en facetten, die samen een volledig traject vormen naar het gecertificeerde certificaat NSVV, DIAL en MLO. U leert alle benodigde kennis en kunde op het gebied van verlichting en lichtplannen vervaardigen, welke u nodig heeft om een volwaardig kwalitatief en kwantitatief lichtontwerp te kunnen maken. De opleiding gaat uitgebreid in op verlichtingskunde, het lichtontwerpproces en het ontwerpen van een lichtplan met ruime aandacht voor interieur- en exterieurverlichting met DIALux evo 8.0. Naast een theoretische omgeving, treft u veel praktijkcases welke u direct in uw eigen werk kunt toepassen.

Daarnaast is led-verlichting een belangrijk onderdeel in deze training. In de afgelopen jaren hebben we een significante toename gezien in het gebruik van LED-armaturen. Aanvankelijk waren er geen universele standaarden beschikbaar voor het meten of vergelijken van de prestaties van LED-verlichtingsproducten. Deze situatie is verergerd door de toestroom van nieuwe en ongeteste producten die de markt overspoelden;

soms met dubieuze verklaringen over de prestaties van deze producten. Onder klanten bestaat veel verwarring over welke LED-systemen zij zouden moeten kiezen.

In dit opzicht is de belangrijkste uitdaging voor de professionele markt verbetering aan te brengen in de manier waarop gebruikers van LED-armaturen, zoals lichtontwerpers, technici en beleidsmakers, de prestatiebeweringen van verschillende fabrikanten van LED-armaturen evalueren als zij verlichtingsprojecten of aanbestedingen voorbereiden. Op dit moment vergelijken zij vaak – zonder het te weten – appels met peren.

Zoals de zaken er nu voorstaan, is het evalueren van LED systemen erg complex. Daar zijn twee belangrijke redenen voor:

a. Verschillende fabrikanten gebruiken verschillende technische definities om de prestaties van hun producten te beschrijven, en dat maakt ze moeilijk vergelijkbaar.

b. Het technische ontwerp van een product kan een geweldig verschil uitmaken in termen van prestaties. Zelfs als twee armaturen zijn gebaseerd op exact dezelfde LED´s kunnen hun prestaties volkomen verschillend zijn door de
ontwerpkeuzen die zijn gemaakt.

 

Doelgroep

Werknemer en verantwoordelijke van alle utilitaire bedrijven (b.v. techniek, planning, installatiebranche, facility management, handel, onderhoud etc.), die reeds in de lichtbranche werken of hun horizon willen vergroten;

Personen, die in de lichtbranche willen werken of dit als doelstelling hebben, of die een bepaalde beroepservaring hebben (b.v. employees vanuit de elektrotechniek, groothandel elektrotechniek of energieadviseur);
Personen, die al met de verlichtingstechniek of lichtontwerpen te maken hebben (b.v. architecten, ingenieur, lichtontwerper, technische bureaus, medewerkers elektrotechnische groothandel, institutionele of overheidsemployees respectievelijk meet- of bewakingsorganisaties).

Met kennis over de nieuwste LED-verlichting kunt u in de praktijk beter scoren en door kennis het zelfbewustzijn te versterken binnen het bedrijf.

U wilt voor u en uw klanten een hoger kennisniveau over verlichting met name LED technologie binnen uw vak, dan is deze cursus specifiek ontwikkelt om de laatste snufjes en ontwikkelingen te volgen. Binnen deze cursus gaan wij in op smart LED en smart netwerken, daarnaast is de prioriteit om de kwaliteit van led-verlichting te waarborgen maar hoe doe je dat?

Ook worden de energiebesparingmogelijkheden van LED sign’s en de milieuvervuilende aspecten ten aanzien van neon installaties geanalyseerd.
U leert over LED’s welke mogelijkheden maar ook onmogelijkheden zijn, valkuilen en leert materialen kennen die de kwaliteit van LED-verlichting bevordert.

Doel

Licht is een vak en wordt tegenwoordige tijd eigenlijk een lichtstudie! Veel aspecten en facetten van dit vak zijn in de praktijk te leren maar een gedegen theoretische kennis en kunde levert de benodigde extra diepgang en toegevoegde waarde voor uw medewerkers en uw bedrijf. Wat is het gebruik van een ruimte? Welke verlichtingssterkte eis hangt aan een bepaalde ruimte, visuele taak? Aan welke wetgeving, normen en arbo eisen dienen deze te voldoen. Wat is de esthetische kwaliteit in relatie tot de beheersaspecten? Ook is er kennis en kunde nodig van de elektrotechnische materialen: lichtbronnen, armaturen en lichtregelapparatuur en daarnaast van het ontwerpproces. Deze onderwerpen worden in deze training uitgebreid behandeld en toegelicht. De training wordt aangeboden door klassikaal onderwijs (groep niet groter dan 6 personen) gecombineerd met huiswerkcases en wij geven de cursisten de optimale ondersteuning om de stof eigen te krijgen. De gemiddelde studiebelasting, naast de lesdag, is 2 uur per week.

De toepassing van led-verlichting is de laatste jaren in een stroomversnelling terechtgekomen, de markt groeit snel en er is veel optimisme over de groei in de komende jaren, zeker tot 2018-2020. Tegelijkertijd is er sprake van een zeer dynamisch speelveld met vele parameters die de groei kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld de technologische ontwikkelingen, politieke sturingen door subsidies en/of wetgeving etc. Het doel van het volgen van deze training is om kwaliteit van led-verlichting te adviseren en te ontwerpen. Kwaliteit van de led-verlichting ten alle tijden te waarborgen.

In de afgelopen jaren hebben we een significante toename gezien in het gebruik van LED-armaturen. Aanvankelijk waren er geen universele standaarden beschikbaar voor het meten of vergelijken van de prestaties van LED-verlichtingsproducten. Deze situatie is verergerd door de toestroom van nieuwe en ongeteste producten die de markt overspoelden; soms met dubieuze verklaringen over de prestaties van deze producten.

Zowel de ‘initiële’ prestaties als die ‘over tijd’ dienen geëvalueerd te worden om vertrouwen te krijgen in de manier waarop LED armaturen presteren en in hoelang zij tijdens jaren van gebruik blijven voldoen aan hun nominale eigenschappen. Op dit moment kan het moeilijk zijn te weten wie men kan vertrouwen en wat men kan geloven.

Standaardisatie van prestatie-eisen is een belangrijke eerste stap naar volledige transparantie ten aanzien van de prestaties van LED-armaturen die gebruikt worden in de professionele markt. Daarom ontwikkelde en publiceerde de IEC onlangs specifieke prestatienormen voor LED-armaturen.

Deze normen beschrijven hoe ‘initiële’ prestaties gemeten dienen te worden en leveren een meeteenheid voor de ‘over tijd’ levensduurprestaties.

Geleidelijke afname van de lichtbron

Abrupte afname van de lichtstroom

Bruikbare levensduur van de led-verlichting

Tijdstip van Abrupte Uitval

Prestaties over de tijd

Kortom, u leert in deze training ook de IEC prestatiecriteria van led verlichting. De zogenaamde L/B/C factor.

 

Inhoud

Zowel de ‘initiële’ prestaties als die ‘over tijd’ dienen geëvalueerd te worden om vertrouwen te krijgen in de manier waarop LED armaturen presteren en in hoelang zij tijdens jaren van gebruik blijven voldoen aan hun nominale eigenschappen. Op dit moment kan het moeilijk zijn te weten wie men kan vertrouwen en wat men kan geloven.

Standaardisatie van prestatie-eisen is een belangrijke eerste stap naar volledige transparantie ten aanzien van de prestaties van LED-armaturen die gebruikt worden in de professionele markt.

Daarom ontwikkelde en publiceerde de IEC onlangs specifieke prestatienormen voor LED-armaturen. Deze normen beschrijven hoe ‘initiële’ prestaties gemeten dienen te worden en leveren een meeteenheid voor de ‘over tijd’ levensduurprestaties.

Opgemerkt dient te worden dat de initiële product specificaties gewoonlijk gemeten worden, terwijl de prestaties over de tijd worden berekend met behulp van de IED meeteenheden voor de levensduur van LED-verlichtingsproducten.

 • Karakteristieken
  • Licht grootheden
  • Kleurkarakteristieken van lichtbronnen – wat is nieuw met de komst van led?
  • Verblinding van lichtbronnen – anders met led?
  • Levensduur definitie van lichtbronnen – en hoe zit dat met led?
  • Onderhoudsfactor
 • Lichttechnologie: Energiebesparing met beter licht
  • Daglichttoetreding
  • Verlichtingsinstallatie
   • Efficiënte lichtbronnen
    • Wat is led en wat zijn de huidige specificaties?
    • SWOT analyse van led
   • Optieken/armaturen met een hoog rendement
   • Elektronische voorschakelapparatuur
   • Optimalisatie van de lichtuitstraling, goed lichtplan
  • Automatisatie: Schakelen en/of Dimmen
 • Lichtontwerp
  • Wettelijke verplichtingen: welzijnswet, norm voor werkplekverlichting, EPB
  • CE, keurmerken en Europese regelgeving
  • Bijzondere eisen rond kijkrichting, temperatuur, stof, vocht, stroboscopische effecten, verkleuring, glasbreuk, …
  • Valkuilen bij lichtberekeningen – wat moet er zeker ook in het bestek staan
  • Hoe lees en vergelijk je lichtstudies?

 

Case vervaardigen eenvoudige lichtontwerp op basis van de L70/ L80 en L90 (bewustwording creëren van LED-verlichting) 

Dag 2:
Start met DIALux evo 7.2 om een eenvoudige kantoorruimte te vervaardigen aan de hand van de geleerde stof op dag 1
Uitgangspunt is LED-verlichting en de NEN-EN 12464-1
Loodrechte verlichtingssterkte
Verticale verlichtingssterkte
Cilindrische verlichtingssterkte
Plafond en muur berekeningen volgens de NEN-EN 12464-1
Onderhoudsfactor
Controleren van lichtberekeningen van derden
Case vervaardigen

Dag 3:
Hoe vervaardig je een PvE (Programma van Eisen) en een kwaliteitslichtberekening:
Lichtplan vervaardigen conform NEN 12464-1 en -2 en NEN 3087  in DIALux evo 8.0 utiliteit kantoorlandschap dag 3 t/m 4

Dag 4:
Vervolg dag 3
Lichtplan vervaardigen conform NEN 12464-1 en -2 en NEN 3087  in DIALux evo 8.0 utiliteit kantoorlandschap dag 3 t/m 4

Eindopdracht na de 4 dagen:

Nieuwe casus utiliteit vervaardigen binnen- en buitenverlichting  in DIALux evo 8.0 met een bijbehorende rapportage (PvE, Programma van Eisen).

Daarnaast worden in deze training 1 maal een officieel tentamen afgenomen, welke  een onderdeel vormt en tezamen word beoordeelt met een eindcijfer op uw gecertificeerde certificaat (NSVV, DIAL en MLO).

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking tot LED-verlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven.
Er worden de modernste LED systemen en toestellen behandelt en gepresenteerd.

Daarnaast leert u in het ontwerpproces met DIALux evo 8.0 lichtplannen te vervaardigen en te controleren.

U ontvangt een eindcasus aan het einde van de training.

Indien u slaagt ontvangt na afsluiting training een certificaat, mocht u het niet halen dan ontvangt u een bewijs van deelname.

Gewenste voorkennis

MBO-niveau 3 elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.