C-315 8-daagse training “inzicht en duidelijkheid energie-efficiënte verlichting”

Inzicht en duidelijkheid energie-efficiënte verlichting

Deze 8-daagse training is bedoeld om duidelijkheid en inzicht te geven in de mogelijkheden voor het energie-efficiënte verlichting aan organisaties en personen die verantwoordelijk zijn voor de keuze, het advies, ontwerpen, realiseren en onderhouden van de kunstverlichting in utiliteitsgebouwen.

Veel aandacht wordt besteed aan de beschikbare middelen voor energiezuinige kunstverlichting en aspecten die een rol spelen bij het ontwerp ervan. In sommige situaties kan door het goed toepassen van schakel- en regelsystemen ook in de EPN-beoordeling voordeel worden behaald. Daarnaast worden ook aspecten besproken die van invloed kunnen zijn op productiviteit, alertheid, welbevinden en mogelijk ook op de gezondheid.

Het is belangrijk om kunstverlichting zo energie-efficiënt mogelijk toe te passen. Dit geldt niet alleen voor nieuwe gebouwen, maar ook voor bestaande. Zo wordt nog steeds in circa 50% van de bestaande gebouwen fluorescentielampverlichting toegepast in combinatie met conventionele voorschakelapparaten. Daarnaast is ook de duurzaamheid van de toe te passen verlichtingsmiddelen een belangrijk uitgangspunt.

Toepassing van energie-efficiënte verlichting is niet alleen goed voor het milieu, maar brengt in veel gevallen ook lagere energie- en onderhoudskosten met zich mee. Praktisch van aard is het stappenplan voor nieuwbouw en renovatie. Met behulp hiervan kunnen de bij een project betrokken partners gestructureerd een ontwerptraject doorlopen.

Goed nadenken hierover vormt een wezenlijk onderdeel van het ontwerpproces. Een goed ontwerp is ook afgestemd op een bijpassend onderhoudsconcept.

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor energiezuinige verlichting in bestaande gebouwen zijn hiervan een aantal interessante voorbeelden opgenomen.

We worden ons steeds meer bewust van de gevolgen die het gebruik van middelen die voor het gemak van de mens dienen voor het milieu hebben. Voldoende reden om ook voor de verlichting te zoeken naar mogelijkheden die het milieu zo weinig mogelijk belasten. Dit zowel wat betreft de fabricage, energiegebruik, levensduur, mogelijkheden voor hergebruik en de verwerking van afval. Termen die in dit opzicht steeds vaker worden gebruikt zijn: “Total costs of ownership”, “Cradle to cradle” en “Total footprint”.

De regering heeft zich met betrekking tot het energiegebruik in het algemeen het volgende tot doel gesteld:

De uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, in 2020 met 30% verminderen vergeleken met 1990.

Het tempo van energiebesparing de komende jaren verdubbelen van 1% nu naar 2% per jaar.

Het aandeel duurzame energie in 2020 verhogen van ongeveer 2% nu naar 20% van het totale energiegebruik.

Beperking van het energiegebruik van verlichting kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Veel aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden die schakel- en lichtregelsystemen hiertoe bieden. In sommige situaties kan door het goed toepassen van verschillende lichtschakel- en – regelsystemen ook in de EPN-beoordeling voordeel worden behaald. Daarnaast worden aspecten besproken die van invloed kunnen zijn op productiviteit, alertheid, welbevinden en mogelijk ook op de gezondheid Praktisch van aard is het stappenplan voor nieuwbouw en renovatie. Met behulp hiervan kunnen de bij een project betrokken partners gestructureerd een ontwerptraject doorlopen. Goed nadenken hierover vormt een wezenlijk onderdeel van het ontwerpproces. Een goed ontwerp is ook afgestemd op een bijpassend onderhoudsconcept.

De training is verder voorzien van een uitgebreide appendix met ontwerpaspecten.

Doelgroep

De training is vooral bedoeld voor eigenaars, architecten, projectontwikkelaars, facility managers en adviseurs. Het geeft informatie over de mogelijkheden voor de toepassing van energiezuinige verlichting voor diverse gebouwtypen en de keuzes die hiervoor moeten worden gemaakt. Tevens over deze wijze waarop deze kunnen worden vastgelegd in een Programma van Eisen en een stappenplan voor de realisatie.

 

U bent werkzaam als:

  • Architecten en binnenhuisarchitecten
  • Vertegenwoordigers gemeenten
  • Gebruiker van openbare verlichting
  • Vertegenwoordigers uit de lichtbranche
  • (Licht)adviseurs en lichtontwerpers
  • Werkvoorbereider en projectleider installateurs

Doel

De training is bedoeld voor organisaties en personen die verantwoordelijk zijn voor de keuze, het advies, ontwerpen, realiseren en onderhouden van energiezuinige en duurzame verlichting in utiliteitsgebouwen.

De verlichtingskunde kent geen definitie voor het begrip verlichtingsontwerp. In het algemeen zou dit kunnen worden beschouwd als het creatieve proces om verlichtingsmethodes en – oplossingen te ontwikkelen voor een veilig, productief en prettig gebruik van de gebouwde omgeving met gebruikmaking van beschikbare verlichtingstechnologieën. Als zodanig is het ontwerpen van verlichting zowel een kunst alsook een wetenschap, waarbij rekening wordt gehouden met architectuur, interieurontwerp, het gebruik ervan en technische mogelijkheden en middelen. Wat echter steeds ook belangrijker is met betrekking tot het milieu zijn het energiegebruik, de duurzaamheid van de toegepaste middelen en de mogelijkheden om deze te kunnen hergebruiken.

Bij het maken van een lichtplan wordt de keuze van het toe te passen verlichtingssysteem voor een bepaalde situatie naast de reeds genoemde tevens in meer of minder mate door diverse andere factoren bepaald, zoals:

– specifieke eisen van de opdrachtgever

– normen, richtlijnen en aanbevelingen betreffende lichttechnische aspecten en energiegebruik en daarnaast door:

– eisen met betrekking energie en milieu

– bouwkundige factoren

– andere technische installaties

– ergonomische factoren

– esthetische factoren

– inpassing in interieur en gewenste flexibiliteit

– aanleg, onderhoud en beheer

– economische factoren

– veiligheid

– investeringen

De mogelijkheden om hiermee rekening te houden zijn voor een deel afhankelijk van het feit of het renovatie van de verlichting in bestaande bouw betreft of nieuwbouw.

Zowel bij nieuwe gebouwen of het upgraden van bestaande panden maakt het vaak duidelijk verschil of het gaat om een verhuurpand of een gebouw waarbij de opdrachtgever tevens de gebruiker zal worden. In het eerste geval worden de investeringen voor de verlichting veelal.

Belangrijk is om te bepalen op welke wijze de ruimten in een gebouw en het eigen terrein rondom een gebouw moet worden verlicht. Op basis hiervan kan een keuze worden gemaakt uit de toe te passen verlichtingsmiddelen en dient te worden bepaald op welke wijze dit dient te geschieden.

 

Inhoud

Dag 1:
Uitgangspunten lichtplan

Dag 2:
Globaal overzicht beschikbare verlichtingsmiddelen en bedieningsmogelijkheden

Dag 3:
Overzicht mogelijkheden energiezuinig c.q. energiezuiniger ontwerp

Dag 4:
Programma van Eisen

Dag 5:
Ontwerp

Dag 6:
Realisatie

Dag 7:
Beheer en onderhoud

Dag 8:
Voorbeelden uit de praktijk

Aanpak

U ontvangt een publicatie, welke wordt gebruikt als lesmateriaal.

Daarnaast is een laptop vereist

Gewenste voorkennis

MBO-niveau 4 elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.