C-343 Aanlichten van gebouwen monumenten en objecten

De deelnemers aan deze cursus maken kennis met een specifieke lichtapplicatie in de utiliteitsbouw en leren de specifieke basis vaardigheiden en samenhangen van licht en verlichting binnen de sector ontwerp decoratieve buitenverlichting en het aanlichten van gebouwen, monumenten en objecten.
Doel van deze cursus is de deelnemers kennis te laten maken met de applicatie van de utiliteitsbouw in licht en verlichting, gesprekspartner te zijn voor opdrachtgevers, adviseurs en de fabrikanten van armaturen en lichtbronnen.

Doelgroep

U bent werkzaam als leidinggevend monteur, werkvoorbereider, technicus of projectleider en wilt meer rendement uit het klanten- en fabrikantencontacten halen teneinde als vertrouwenspersoon te worden gezien binnen uw vak.

U belicht vaak gevels, monumenten, gebouwen of objecten, wilt hiervoor ook de ontwerpen vervaardigen, dan verhoogt deze cursus uw kennisniveau en reikt u gegevens aan op het gebied van licht en verlichting om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

  • Heeft u uw kennis in licht- en verlichting voor het aanlichten van gebouwen en objecten, dusdanig verhoogt uw kennis dat u beter kunt omgaan met vaktermen, met fabrikanten kunt praten over exacte invulling van licht- en verlichtingsproducten en lichtaspecten, lichtkleur, theatraal verlichten, specifieke kennis in lichtsystemen, keuze uitgangspunten, accentverlichting etc..
  • Na uw klant toe kunt u adviserend optreden en toelichting verstrekken over inhoudelijke projectgegevens van lichtconcepten binnen en advisering in intensiteit van wel dan niet gekleurde lichtbronnen in het kader van lichthinder AMvB.
  • Kennis heeft van alle normen die betrekking hebben op het aanlichten van gevels, monumentale gebouwen en objecten.
  • Invulling kunnen geven aan klantenwensen betreffende verlichting studies en uitkomsten vervaardigen.
  • U bent in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij een doelmatige en vooral sfeer verhogende verlichting aanschaft die voldoet aan een goede prijs/prestatieverhouding en prestatie eisen aangaande energiebesparing (W/m2).

Inhoud

Verlichting voor decoratieve omgevingen en het belichten van gebouwen en objecten
Principes voor aanlichten van gebouwen, monumentale gevels en objecten, soort armaturen, montagemogelijkheden, lichtkleuren, regelsystemen, lichthinder in het kader van AMvB richtlijnen etc.

Cursusduur 2 dagdelen:

Ochtend deel
Basics verlichting
Armaturen, lichtbronnen en regelsystemen
AMvB richtlijnen lichthinder

Middag deel
Principes voor aanlichten, aandachtspunten
Praktijkoefening met DIALux EVO betreffende een case

Gewenste voorkennis

MBO-niveau elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.