M-005 Licht & Gezondheid voor ouderen

De deelnemers aan deze cursus leren het verschil in kwaliteit tussen daglicht en kunstmatige verlichting,hoe het ouder wordende oog van de mens reageert op de verschillen, welke gezondheidsaspecten afgeleid kunnen worden van licht en straling en wat de technische aanbevelingen zijn voor gezond licht in en om het huis voor zelfstandig wonende ouderen maar ook voor ouderen in een verpleeghuis.

Doelgroep

U bent werkzaam in de sector volksgezondheid en welzijn als (aankomend) verpleegkundige, psychiater, huisarts, GGD, ouderen- en gehandicaptenzorg of als technisch adviseur in deze sector respectievelijk in het management verantwoordelijk voor aspecten als huisvesting en verzorging.
Met de opgedane kennis van licht en verlichting kunt u in de praktijk de lichtsituaties in de huisvesting van ouderen beter beoordelen, bent u gesprekspartner voor zowel de aanbod maar ook de vraagzijde van verlichtingsproducten, scoort u met deskundigheid binnen uw organisatie en versterkt u uw zelfbewustzijn.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u uw kennis met betrekking tot vraagstellingen over verlichting.
 • U kunt binnen uw organisatie beleidsmaatregelen formuleren over toepassing van uitgangspunten voor lichtontwerpen.
 • U beschikt over voldoende kennis om met fabrikanten te filosoferen over exacte invulling van licht- en verlichtingsproducten in de diverse projecten, de noodzaak van het projecteren van daglicht in verblijfsruimtes en het vervaardigen van diverse lichtscenario binnen een project.
 • Na uw klant toe kunt u adviserend optreden en toelichting verstrekken over inhoudelijke projectgegevens van verlichting en lichtbronnen met betrekking tot lichttechnische eisen en het voorkomen van verblinding.
 • Heeft u kennis van de Europese norm voor verlichting NEN-EN 12464-1 in relatie tot huisvesting voor ouderen.
 • U kunt invulling geven aan klantenwensen betreffende verlichtingstudies en uitkomsten.
 • U bent in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij een verlichting aanschaft die voldoet aan kwaliteitsaspecten van de ouderenzorg en past in een goede prijs/prestatieverhouding.

Inhoud

De onderstaande onderwerpen komen aan de orde:

 • De geschiedenis van gezonde verlichting (ontwikkeling van daglichttoepassingen voor gezondheidsaspecten gaan ver terug in de tijd, er werd in de 19e eeuw geschreven over de helende werking van zonlicht. Feitelijk zijn we bezig met een herontdekking van de verschillende mogelijkheden van gezond licht vanuit de menselijke evolutie)
 • Daglicht en kunstlicht (wat is licht?, daglicht, kunstlichtbronnen en verlichtingssystemen)
 • Licht en zien (het ouder wordende oog, de oogtaken in en om het huis, oriëntatie, werkzaamheden, tijdverdrijf, veiligheid en ongevallenpreventie, licht en comfort, licht, veiligheid en ongevalpreventie)
 • Gezondheidseffecten van licht en straling (de biologische klok, werking van de biologische klok, melatonine en cortisol, biologische ritmes, de ouder wordende biologische klok, werking van ultraviolette en infrarode straling, fotobiologische, fysiologische en psychologische effecten van oculair licht)
 • Psychologische effecten van licht (licht en vitaliteit, licht, stemming en depressiviteit, licht en slaap, licht en geheugenstoornissen,dementie)
 • Aanbevelingen voor gezond licht in en om het huis (verlichtingscriteria,soorten verlichting, de rol van het interieurontwerp,daglicht,dimbaarheid en basisverlichting.

Gewenste voorkennis

MBO-niveau of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.