M-003 1-daagse cursus “Deskundige Inspectie en onderhoud noodverlichting”

Inspecteren en onderhoud van nood- en vluchtwegverlichting

De deelnemers aan deze 1 daagse cursus leren de basisbegrippen en samenhangen van licht en verlichting, vluchtweg- en ontruimingsplannen, maken kennis met lichtbronnen, armaturen, schakel- en regelsystemen van nood- en vluchtweginstallaties, grondregels van de diverse noodverlichtingsystemen, bouwregelgeving, duurzame aspecten exploitatie (bv. LED’s i.p.v. fluorescentielampen toepassen), krijgen actuele informatie over inspectie en onderhoud van noodverlichting, leren een inspectierapport op te stellen en een eenvoudig onderhoudsrapport te maken.
Doel van deze cursus is de deelnemers kennis te laten maken met de bouwregelgeving, eisen, inspectie en onderhoud van nood- en vluchtwegverlichting om voor opdrachtgevers uitvoerder te worden van inspecties en onderhoudsaspecten.

Doelgroep

U bent werkzaam bij in de beveiligingsbranche, installatiebranche of advies- en ingenieursbureau wilt daadwerkelijk in de praktijk inspecties en onderhoudsmaatregelen realiseren.
U kunt als deskundige c.q. vertrouwenspersoon beter scoren binnen uw eigen organisatie en bij uw opdrachtgevers, waardoor uw zelfbewustzijn zeker zal worden versterkt.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u uw kennis in nood- en vluchtwegverlichting dusdanig verhoogt dat u als deskundige kunt worden aangemerkt. U kent dan de vaktermen, kunt makkelijk met opdrachtgevers, brandweerorganisaties, architecten, facilitaire managers van bedrijven, technische dienst medewerkers en fabrikanten communiceren en anticiperen en weet de exacte invulling van inspectie- en onderhoudsaspecten voor nood- en vluchtwegverlichting.
 • Na uw klant toe kunt u adviserend optreden en toelichting verstrekken over inhoudelijke projectgegevens betreffende inspectie en onderhoud betreffende nood- en vluchtwegverlichting.
 • Kennis heeft van alle nationale en internationale normen die betrekking hebben op nood- en vluchtwegverlichting.
 • Kunt u werken met spacingtabellen voor het contoleren van de verlichtingsterkte van noodverlichting.
 • U bent in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij noodverlichting volgens de voorschriften onderhoud die voldoet aan een goede prijs/prestatieverhouding

Inhoud

Door ISSO is in 2010 een nieuwe brochure ISSO 79 “inspectie en onderhoud noodverlichting” ontwikkeld.
Genoemde brochure vormt de basis van deze cursus.
Deze opleiding gaat over inspectie en onderhoud van noodverlichting en bestaat uit 1 lesdag of 2 avonden.
De cursisten krijgen een certificaat.

Inspectie en onderhoud noodverlichting:

Ochtend:

 • Wettelijke kaders en normen
 • Termen, begrippen en definities
 • Eisen aan onderhoud
 • Toetsing vluchtwegverlichting NEN-EN 1838
 • Toetsing vluchtwegaanduiding Bouwbesluit 2012
 • Projecteren van noodverlichting
 • Stappenplan methodiek
 • Uitwerken case
 • Gebruik maken van fabrikanteninformatie

Middag:

 • Reden van inspectie
 • Stappenplan uitvoeren van inspectie
 • Inspectie van diverse installatievormen
 • Inventarisatie van de installatie
 • Meetmiddelen
 • Onderhoudswerkzaamheden aan installatie
 • Onderhoudscontracten
 • Gebruik van het logboek

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking inspectie en onderhoud nood- en vluchtwegverlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven. Er worden de modernste nood- en vluchtwegverlichtingsystemen en toestellen behandeld om een complete indruk te verkrijgen over de actuele stand van zaken in nood- en vluchtwegverlichting, regelsystemen, LED systemen.
Er worden cases uitgevoerd en het een logboek ontwikkelt.

Gewenste voorkennis

MBO-niveau of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.