C-310 Deskundige voor binnen- en buitenverlichting van basiskennis tot lichtontwerp

Deskundige van basiskennis tot lichtontwerp incl. DIALux evo 7.1

Voor het ontwerpen van licht en verlichting en verlichtingsinstallaties is kennis vereist met betrekking tot specifieke grootheden, eenheden, optische eigenschappen van de materie, ergonomische en biologische eigenschappen van het oog en mens, elektrotechniek, lichttechniek en vaardigheid al deze componenten te integreren in een passend energie-efficiënt lichtadvies

In de praktijk is gebleken dat een goed lichtadvies gebaseerd is op een goede interpretatie van de eisen en wensen van de opdrachtgever en het aanvoelen en interpreteren door de lichtontwerper van de bouwkundige en interieur technische ontwerpuitgangspunten. Daarnaast moet een lichtadvies voldoen aan de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en energie, maar ook arbeidsomstandigheden en comfort c.q. het voorkomen van hinder en discomfort voor de gebruikers.

Voor het uitvoeren van visuele taken in gebouwen is een bepaalde hoeveelheid licht nodig. Deze wordt onder andere bepaald door de aard van de werkzaamheden die worden verricht en de periode waarin deze worden uitgevoerd. Ook zijn van tal van andere factoren van belang, zoals visueel comfort, welbevinden, (sociale) veiligheid, mobiliteit en zichtvermogen van de gebruikers, vereiste nauwkeurigheid van de uit te voeren werkzaamheden, mate van productiviteit, kleine details (bijvoorbeeld kleine lettertjes of onderdeeltjes van apparaten), lage contrasten en waarnemen van bepaalde kleuren.

Het prettigst wordt gewerkt met daglicht.
Daglicht herbergt alle spectrale lichtkleuren en geeft informatie over de (weer)omstandigheden buiten het gebouw.

Te hoge daglichtwaarden kunnen verstoring veroorzaken van het werkproces door o.a. hinder van te hoge helderheden of thermisch discomfort door hoge stralingswarmte. Door de zeer vele helderheids- en kleurwisselingen per etmaal zorgt daglicht ook voor een hogere attentiewaarde en wordt niet als saai ervaren. Voor een goed gebouwontwerp is het van belang een gewogen combinatie/balans van daglicht- en kunstmatig licht naar de werkplekken te brengen. Dat vergt een goede samenwerking tussen bouwkundige ontwerper (architect), interieurontwerper en lichtontwerper. Het beste resultaat wordt bereikt, als al in een pré stadium van een toekomstig gebouwontwerp integraal wordt samengewerkt. Deze specialisten kunnen hun kennis dan maximaal inzetten om de toekomstige gebruiker een prettige en goedwerkbare werkomgeving met een gezond daglichtklimaat in combinatie met licht/zonwering te leveren.

Kunstverlichting vraagt elektrische energie. Door de belasting van het milieu bij de opwekking daarvan is het belangrijk om het energiegebruik zo beperkt mogelijk te houden. Dit kan in de eerste plaats door zo energie-efficiënt mogelijke lampen en armaturen toe te passen. Hierdoor blijft de CO2-emissie zo gering mogelijk en daarmee de belasting voor het milieu. Alle genoemde aspecten dienen belangrijke uitgangspunten te zijn bij het ontwerp van de verlichting.

Er zijn tal van mogelijkheden om het energiegebruik te beperken. Onder andere door gebruik te maken van binnenvallend daglicht en de verlichting alleen in te schakelen als een ruimte in gebruik is. Wanneer in een ruimte meerdere personen werken, kan op plaatsen waar niemand aanwezig is, met een lager niveau worden volstaan door lichtregeling te combineren met aanwezigheidsdetectie. Dit voorkomt donkere en als onprettig ervaren gedeelten van ruimten.

Het is belangrijk om kunstverlichting zo energie-efficiënt mogelijk toe te passen. Dit geldt niet alleen voor nieuwe gebouwen, maar ook voor bestaande. Ook is de duurzaamheid van de toe te passen verlichtingsmiddelen een belangrijk uitgangspunt.

Doelgroep

Werknemer en verantwoordelijke van alle utilitaire bedrijven (b.v. techniek, planning, installatiebranche, facility management, handel, onderhoud etc.), die reeds in de lichtbranche werken of hun horizon willen vergroten;
Personen, die in de lichtbranche willen werken of dit als doelstelling hebben, of die een bepaalde beroepservaring hebben (b.v. employees vanuit de elektrotechniek, groothandel elektrotechniek of energieadviseur);
Personen, die al met de verlichtingstechniek of lichtontwerpen te maken hebben (b.v. architecten, ingenieur, lichtontwerper, technische bureaus, medewerkers elektrotechnische groothandel, institutionele of overheidsemployees respectievelijk meet- of bewakingsorganisaties).

U wilt meer rendement halen uit uw deskundigheid teneinde als vertrouwenspersoon te worden gezien binnen de verlichtingsbranche.

Met het volgen van deze speciale cursus kunt u in de praktijk beter scoren en door vergaarde kennis uw zelfbewustzijn versterken.
U bent een deskundige voor verlichting binnen uw bedrijf en kan na het volgen van deze cursus de kennis en kunde ook uitdragen in de verlichtingsbranche.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

  • Heeft u uw kennis in licht- en verlichting dusdanig verhoogt dat u beter kunt omgaan met vaktermen, met fabrikanten kunt praten over exacte invulling van licht- en verlichtingsproducten, besturingen en energiebesparingdoelstellingen.
  • Na uw klant toe kunt u adviserend optreden en toelichting verstrekken over inhoudelijke projectgegevens van verlichting en lichtbronnen.
  • Kennis heeft van alle normen die betrekking hebben op verlichting
  • Een lichtberekening kunnen maken met behulp van de DIALUX rendementsmethode
  • Invulling kunnen geven aan klantenwensen betreffende verlichtingstudies en uitkomsten
  • U bent in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij een verlichting aanschaft die voldoet aan een goede prijs/prestatieverhouding

In deze 6-daagse training wordt ingespeeld op binnen- en buitenverlichting

Inhoud

Dag 1:
Licht en verlichting
dynamische verlichting
LED- verlichting
EIA subsidie 2016/2017
NEN-EN 12464-1 binnenverlichtingsnorm
Case vervaardigen eenvoudige lichtontwerp op basis van de L70/ L80 en L90 (bewustwording creëren van LED-verlichting)

Dag 2:
Start met DIALux evo 7.2 om een eenvoudige kantoorruimte te vervaardigen aan de hand van de geleerde stof op dag 1
Uitgangspunt is LED-verlichting en de NEN-EN 12464-1
Loodrechte verlichtingssterkte
Verticale verlichtingssterkte
Cilindrische verlichtingssterkte
Plafond en muur berekeningen volgens de NEN-EN 12464-1
Case vervaardigen

Dag 3:
Projecteren Noodverlichting volgens Bouwbesluit 2012
Regel- en wetgeving, normen en aanbevelingen
Gehele dag praktijkgericht bezig zijn met noodverlichting projecteren op bodemniveau

Dag 4:
Lichtnorm – NEN 1891 meetmethoden voor verlichting en luminantie (2016)
Lichtnorm – AMvB richtlijnen lichthinder
Praktijk metingen verlichtingssterkte
Praktijk metingen verticale verlichtingssterkte
Praktijk metingen luminantie/ licht hinder
Praktijk metingen spectrale meting op diverse lichtbronnen

Dag 5:
Hoe vervaardig je een PvE (Programma van Eisen)

Dag 6:
Lichtplan vervaardigen in DIALux evo 7.2 met alle geleerde stof van dag 1 t/m 5

Eindopdracht na de 6 dagen:

Nieuwe casus utiliteit vervaardigen in DIALux evo 7 met een bijbehorende rapportage (PvE, Programma van Eisen)

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking verlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven.
Er wordt u kennis aangereikt van de modernste verlichtingssystemen en toestellen om een complete indruk te verkrijgen over de stand van zaken in licht, (dynamische)verlichting, regelsystemen, noodverlichting, LED systemen, smart-LED systemen en berekeningssoftware. Hierdoor bent u in staat een goed lichtplan te vervaardigen. Onze traingingen bestaat uit theorie, praktijk en beleving. Vervolgens moet u een aantal cases vervaardigen welke betrekking hebben op de lesstof. U ontvangt na de training een certificaat.

Deze training is een basistraining waarna u daarna in staat bent om verdere applicatie trainingen te kunnen volgen.

U beheerst de basis verlichtingstechniek zowel binnen- als buitenverlichting en zo kunt u verder doorstromen naar 1 van onze andere gespecialiseerde trainingen.

 

Gewenste voorkennis

MBO-niveau 3 elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.