C-339 Lichthinder, wat komt daar allemaal bij kijken en waar moet u opletten?

Van oudsher ondervinden mensen, dieren en planten dagelijks de invloed van licht en donker.
Pas sinds relatief korte tijd heeft de mens het dag-nachtritme als het donker wordt ook in de buitenruimte beïnvloed door toepassingen van kunstverlichting.

In veel vervaardigde en uitgevoerde lichtplannen wordt er onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van de omgeving, zoals hinderlijke effecten op de natuur en omwonenden.
Door correcte en kwalitatieve juiste lichtplannen te vervaardigen, conform de voorgeschreven wet- en regelgeving kunt u klachten of procedures voorkomen.

De kennis van de effecten van licht op de natuur en omwonenden is zeer divers van aard, zoals biologische klok, slaap-waakritme en seizoensritme.

 

Doelgroep

Werknemers en verantwoordelijke van alle overheidsinstellingen, lichtadviseurs, lichtontwerpers, installateurs, adviseurs, die reeds in de lichtbranche werken of hun horizon willen vergroten;
Personen, die in de lichtbranche willen werken of dit als doelstelling hebben, of die een bepaalde beroepservaring hebben (b.v. employees vanuit de elektrotechniek, groothandel elektrotechniek of energieadviseur);
Personen, die al met de verlichtingstechniek of lichtontwerpen te maken hebben (b.v. architecten, ingenieur, lichtontwerper, technische bureaus, medewerkers elektrotechnische groothandel, institutionele of overheidsemployees respectievelijk meet- of bewakingsorganisaties).

U wilt meer rendement halen uit uw deskundigheid teneinde als vertrouwenspersoon te worden gezien binnen de verlichtingsbranche.

Met het volgen van deze speciale cursus kunt u in de praktijk beter scoren en door vergaarde kennis uw zelfbewustzijn versterken.
U bent een deskundige voor verlichting binnen uw bedrijf en kan na het volgen van deze cursus de kennis en kunde ook uitdragen in de verlichtingsbranche.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

 • Beschikt u weer over correcte kennis over lichthinder;
 • Heeft u inzicht in welke wet- en regelgeving er van toepassing zijn;
 • Weet u welke lichttechnische eisen aan een verlichtingsinstallaties gesteld worden t.b.v. het voorkomen van lichthinder;
 • Weet u hoe u lichtmetingen kunt uitvoeren t.b.v. lichthinder;
 • Kunt u zelfstandig een verslaglegging op locatie uitvoeren en daarna een rapportage opstellen;
 • Kunt u zelfstandig een lichtberekening maken om een opstelling te controleren,

 

Inhoud

De onderstaande onderwerpen komen aan de orde:

 • Lichttoepassingen en toepassingsgebieden;
 • Voorkomen van lichthinder, diverse oorzaken en diverse oplossingen;
 • Criteria voor lichthinder;
 • Zoneringen en dagindeling;
 • Hinder voor omwonenden en grenswaarden
 • Hinder voor weggebruikers en bestuurders van transportmiddelen;
 • Hinder voor flora en fauna, wet- en regelgeving, effecten van licht op de natuur en omwonenden, specifieke effecten van licht op diverse soorten diersoorten en planten
 • Lichtmetingen luminantie conform NEN 1891

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking verlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven.
U ontvangt na de training een certificaat.

Gewenste voorkennis

MBO-niveau 3 elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.