C-331 DIALux evo 7.2 advantage

Omgaan met lichtsimulatie en lichtberekeningen op de pc

Een onderdeel van een goed lichtontwerp  is het maken van het lichtontwerp met een lichtberekening – als dan niet met een computer-.
Hiermee worden verlichtingssterkten berekend, gevisualiseerd en beoordeeld of het geheel voldoet aan de gestelde eisen.

Van idee tot realisatie berekening

Op basis van de eisen van de opdrachtgever, dan wel vanuit de regelgeving  zijn de verschillende lichtniveaus aangegeven.
Nadat de keuze van lichtbronnen en armaturen zijn bepaald, als ook de plaatsen ervan, kan met de lichtberekening per ruimte worden gestart.

Het betekent echter niet, dat door het toepassen en gebruiken van een dergelijk programma, de gebruiker van dergelijk programma ook een (ervaren) lichtontwerper is.
Feitelijk moet de gebruiker van dergelijke programma’s in voldoende mate kennis hebben van de basiskennis verlichting.

Dus ook moet weten hoe om te gaan met de aanbevelingen en normen en het toepassen ervan, ontwerpkennis moet hebben van ruimten en werkplekken en vooral kennis en kunde moet hebben van toe te passen lichtbronnen in relatie tot de lichtuitstraling karakteristieken en weten welk soort, type armatuur op welke plek tot de meest energie-efficiënte resultaten kan komen.

Met de resultaten van de lichtberekeningen kan men direct vaststellen (zien) of het lichtontwerp voldoet aan de gestelde eisen.

Het resultaat van de berekening  kan desgewenst in AutoCAD-formaat worden aangeleverd, zodat dit direct geïmporteerd kan worden in de ontwerptekening.

Uitgaand van de afspraak tussen NSVV en NLA met de initialisatie van gedragscode voor lichtberekeningen kan worden gesteld, dat de kwaliteit van lichtberekeningen inclusief een rapportage, met armatuurspecificaties, doorsnedentekeningen, meetvlakken met iso-lijnen en een eenvoudige 3D-visualisatie zal verbeteren en ook door de opdrachtgever beter interpreteer-en leesbaar zal worden.

De nieuwste lichtberekeningsprogramma werken met een software concept, waarbij meerdere ontwerpplatvormen, te weten ruimte, gebouw, meerdere bouwlagen, gestapeld kunnen worden.
De bewerkingsmodus wordt onderverdeeld in ”bouwkundige constructie, lichtberekening, en documentatie”.

De berekeningssoftware is gecompleteerd met een controlecentrum voor actuele normen voor verlichting en een permanente digitale verbinding naar Online forum van de desbetreffende aanbieders.

De import- en exportfunctie van 2 dimensionele Autocad tekeningen is verder verbeterd en geschikt gemaakt om in de toekomst ook 3 dimensionale tekeningen te kunnen bewerken. Het uitprinten is niet meer gedicteerd door de software maar is aangepast aan de mogelijkheden van de plotter of printer tot formaat A0.

Meutzner Licht Opleidingen is officieel netwerk trainer van DIAL GmbH te Ludenscheid.
Wij hebben een officiële licentie waardoor wij in Nederland alle DIALux evo trainingen mogen uitdragen.

U ontvangt van ons bij het volgen van een DIALux evo training een officieel certificaat van DIAL zelf en daarnaast nog een certificaat van Meutzner Licht Opleidingen.

Doelgroep

U bent werkzaam in de installatiebranche, technische groothandel, binnenhuisarchitectuur, technische dienstverlening, lichtbranche of bij een adviesbureau en wilt meer rendement uit het klanten- en fabrikantencontacten halen door middel van een betere presentatietechniek of lichtsimulatie.

Als specialist voor lichtontwerpen kunt u werken met een lichtberekeningsprogramma (b.v. DIALux).
Met de opgedane kennis van licht en verlichting kunt u in de praktijk beter scoren en de opdrachtgever overtuigen van een goed lichtplan.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u uw kennis in het ontwerpen met de pc van licht- en verlichtingsprojecten. U verhoogt uw kennisniveau zodat u beter kunt omgaan met lichtontwerpen, vanuit het internet armatuurgegevens kunt ophalen en plaatsen in uw eigen database voor lichtberekeningen, met fabrikanten kunnen praten over exacte invulling van licht- en verlichtingsproducten in de diverse projecten en besturingen;
 • het aanlichten van objecten en gebouwen;
 • projecteren van een eenvoudig ontwerp voor verlichting etc. en kunt projecteren met behulp van DIALux.
 • Na uw klant toe kunt u adviserend optreden en toelichting verstrekken over inhoudelijke projectgegevens van verlichting en lichtbronnen met betrekking tot lichttechnische eisen en het voorkomen van verblinding.
 • Kennis heeft van de norm NEN-EN 12464-1 en 2 binnen- en buitenverlichtingsnorm
 • Lichtberekeningen kunt maken met invulling van interieur en exterieur binnen de mogelijkheden van DIALux evo
 • Invulling kunnen geven aan klantenwensen betreffende verlichtingstudies en uitkomsten
 • U bent in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij een verlichting aanschaft die voldoet aan een goede prijs/prestatieverhouding

Inhoud

De onderstaande onderwerpen komen aan de orde:

 • Casus verlichting in de MKB ( basissystemen verlichting, uitwerking verlichtingsprincipes, normen, specifieke eisen, aanlichten van gebouwen)
 • Casus Aanlichten van objecten en/of gevels (invulling van vraagstukken verlichting op de gevel, verlichten van objecten, soort en mogelijke toepassingen armaturen, norm etc.)
 • Casus Applicatie energiebesparing in de verlichting (confrontatie met energievraagstukken, analyse van besparingsmogelijkheden, voorbeelden uit de praktijk, het vervaardigen van een eenvoudige kosten/baten analyse en toelichting subsidiemogelijkheden)

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking verlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven.
Er zijn een aantal les laptops aanwezig voor het werk/ leertraject. Indien gewenst kunt u ook uw eigen laptop meenemen voor deze cursus met 6 dagdelen.

Gewenste voorkennis

MBO-niveau 3 elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.