C-328 2-daagse training “DIALux evo 8.1 basiskennis”

Omgaan met lichtsimulatie en lichtberekeningen op de pc

Een onderdeel van een goed lichtontwerp  is het maken van het lichtontwerp met een lichtberekening – als dan niet met een computer-.
Hiermee worden verlichtingssterkten berekend, gevisualiseerd en beoordeeld of het geheel voldoet aan de gestelde eisen.

Van idee tot realisatie berekening

Op basis van de eisen van de opdrachtgever, dan wel vanuit de regelgeving  zijn de verschillende lichtniveaus aangegeven.
Nadat de keuze van lichtbronnen en armaturen zijn bepaald, als ook de plaatsen ervan, kan met de lichtberekening per ruimte worden gestart.

Het betekent echter niet, dat door het toepassen en gebruiken van een dergelijk programma, de gebruiker van dergelijk programma ook een (ervaren) lichtontwerper is.
Feitelijk moet de gebruiker van dergelijke programma’s in voldoende mate kennis hebben van de basiskennis verlichting.

Dus ook moet weten hoe om te gaan met de aanbevelingen en normen en het toepassen ervan, ontwerpkennis moet hebben van ruimten en werkplekken en vooral kennis en kunde moet hebben van toe te passen lichtbronnen in relatie tot de lichtuitstraling karakteristieken en weten welk soort, type armatuur op welke plek tot de meest energie-efficiënte resultaten kan komen.

Met de resultaten van de lichtberekeningen kan men direct vaststellen (zien) of het lichtontwerp voldoet aan de gestelde eisen.

Het resultaat van de berekening  kan desgewenst in AutoCAD-formaat worden aangeleverd, zodat dit direct geïmporteerd kan worden in de ontwerptekening.

Uitgaand van de afspraak tussen NSVV en NLA met de initialisatie van gedragscode voor lichtberekeningen kan worden gesteld, dat de kwaliteit van lichtberekeningen inclusief een rapportage, met armatuurspecificaties, doorsnedentekeningen, meetvlakken met iso-lijnen en een eenvoudige 3D-visualisatie zal verbeteren en ook door de opdrachtgever beter interpreteer-en leesbaar zal worden.

De nieuwste lichtberekeningsprogramma werken met een software concept, waarbij meerdere ontwerpplatvormen, te weten ruimte, gebouw, meerdere bouwlagen, gestapeld kunnen worden.
De bewerkingsmodus wordt onderverdeeld in ”bouwkundige constructie, lichtberekening, en documentatie”.

De berekeningssoftware is gecompleteerd met een controlecentrum voor actuele normen voor verlichting en een permanente digitale verbinding naar Online forum van de desbetreffende aanbieders.

De import- en exportfunctie van 2 dimensionele Autocad tekeningen is verder verbeterd en geschikt gemaakt om in de toekomst ook 3 dimensionale tekeningen te kunnen bewerken. Het uitprinten is niet meer gedicteerd door de software maar is aangepast aan de mogelijkheden van de plotter of printer tot formaat A0.

Meutzner Licht Opleidingen is officieel netwerk trainer van DIAL GmbH te Ludenscheid.
Wij hebben een officiële licentie waardoor wij in Nederland alle DIALux evo trainingen mogen uitdragen.

U ontvangt van ons bij het volgen van een DIALux evo training een officieel certificaat van DIAL zelf en daarnaast nog een certificaat van Meutzner Licht Opleidingen.

Vereiste is een eigen laptop met het programma DIALux evo 8.1 of laptop huren MLO 25 euro per dag

 

Doelgroep

U bent werkzaam in de installatiebranche, technische groothandel, binnenhuisarchitectuur, technische dienstverlening, lichtbranche of bij een adviesbureau en wilt meer rendement uit het klanten- en fabrikantencontacten halen door middel van een betere presentatietechniek of lichtsimulatie.

Als specialist voor lichtontwerpen kunt u werken met een lichtberekeningsprogramma (b.v. DIALux).
Met de opgedane kennis van licht en verlichting kunt u in de praktijk beter scoren en de opdrachtgever overtuigen van een goed lichtplan.

Doel

In de afgelopen jaren hebben we een significante toename gezien in het gebruik van LED-armaturen. Aanvankelijk waren er geen universele standaarden beschikbaar voor het meten of vergelijken van de prestaties van LED-verlichtingsproducten. Deze situatie is verergerd door de toestroom van nieuwe en ongeteste producten die de markt overspoelden; soms met dubieuze verklaringen over de prestaties van deze producten.

Zoals de zaken er nu voorstaan, is het evalueren van LED systemen erg complex. Daar zijn twee belangrijke redenen voor:
a. Verschillende fabrikanten gebruiken verschillende technische definities om de prestaties van hun producten te beschrijven, en dat maakt ze moeilijk vergelijkbaar.
b. Het technische ontwerp van een product kan een geweldig verschil uitmaken in termen van prestaties. Zelfs als twee armaturen zijn gebaseerd op exact dezelfde LED´s kunnen hun prestaties volkomen verschillend zijn door de ontwerpkeuzen die zijn gemaakt.

Standaardisatie van prestatie-eisen is een belangrijke eerste stap naar volledige transparantie ten aanzien van de prestaties van LED-armaturen die gebruikt worden in de professionele markt. Daarom ontwikkelde en publiceerde de IEC onlangs specifieke prestatienormen voor LED-armaturen.

Er zijn twee relevante waarden voor ‘over tijd’ prestaties die overwogen moeten worden met betrekking tot de geleidelijke en abrupte afname van de lichtopbrengst van een LED armatuur bij de nominale levensduur.

Geleidelijke afname van de lichtstroom heeft betrekking op het lumenbehoud van een armatuur over de tijd. Ofwel hoeveel van de initiële lichtstroom van de armatuur behouden blijft na een bepaalde tijdsperiode. De lumen depreciatie kan een combinatie zijn van het slechter worden van de optische elementen, individuele LED´s die minder licht produceren en individuele LED´s die helemaal geen licht meer geven.

Een abrupte afname van de lichtstroom beschrijft de situatie waarin het LED-armatuur helemaal geen licht meer geeft doordat het systeem, of een kritische component daarin, defect is geraakt.

U leert deze IEC prestaties om te zetten in uw lichtplan. Voorkom veel fouten in uw lichtontwerp, waardoor er nog meer fouten bij de oplevering komen. Lichtplannen maken met led verlichting is geheel anders dan met traditionele verlichting. Begin met de basiskennis en u kunt daarna stapsgewijs uw verder richten op binnenverlichting, buitenverlichting of openbare verlichting.

 

Inhoud

De onderstaande onderwerpen komen aan de orde:

DAG 1:

  • Lichtkennis basis (hoe berekent DIALux nu zijn waarden en kan je deze terug herleiden)
  • Normen en aanbevelingen (NEN-EN 12464-1)
  • LED verlichting en IEC prestatiecriteria en led- verlichting kwaliteitscriteria
  • Eenvoudig lichtplan maken

DAG 2:

  • U ontwerpt een kantoorruimte met alle geleerde stof op dag 1
  • Bureauopstelling volgens NEN-EN 12464-1 moet zijn horizontale verlichtingssterkte 500 lux met een gelijkmatigheid van 0,6
  • Omgevingsgebied van 300 lux en achtergrondgebied van 200 lux
  • Kasten verticale verlichtingssterkte 500 lux
  • Cilindrische verlichtingssterkte minimaal 150 lux

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking verlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven.
Er zijn een aantal les laptops aanwezig voor het werk/ leertraject. Indien gewenst kunt u ook uw eigen laptop meenemen voor deze cursus met 4 dagdelen.

U ontvangt pas een officieel certificaat, indien u de basiskennis en een vervolg cursus heeft gevolgd.
Deze ontvangt u vanuit DIAL te Duitsland.

Gewenste voorkennis

MBO-niveau 3 elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.