C-338 DIALux evo 8.0 daglichtberekeningen en daglichtsystemen

Vanaf 2014 is door DIAL een nieuwe berekeningssoftware DIALux evo gepresenteerd.
Momenteel werken 2 personen nog aan de instandhouding van DIALux en boven de 20 medewerkers van DIAL aan de perfectionering van EVO.
Deze werd vanaf genoemde tijd geïmplementeerd en verder door ontwikkeld, ieder kwartaal kwam wederom een vernieuwde versie naar buiten.

Veel mensen hebben waarschijnlijk in genoemde periode tot aan heden een training DIALux evo gevolgd.
In de tussentijd heeft DIAL vele nieuwe ontwikkelingen in dit programma opgenomen, waardoor de mogelijkheden ieder kwartaal verbeterden.

Vanaf 2016 is het lichtberekeningsprogramma geheel door ontwikkeld en het bevat alle facetten waardoor wij in staat zijn gehele lichtplannen met sensoren en besturingstechnieken te ontwerpen.
Hierdoor is de mogelijkheid gecreëerd in plaats enkel op ruimteniveau complete gebouwen inclusief buiteninstallaties te ontwerpen.

Zoals nu bekend gemaakt door DIAL zal DIALux 4.12 eind 2016 geen ondersteuning meer verkrijgen van uit Lüdenscheid en zal men alleen verder gaan met DIALux EVO.

Wij bieden een 1-daagse training aan welke speciaal zijn ontwikkeld voor mensen die reeds een DIALux evo training hebben gevolgd.

U leert het volgende in de 2-daagse training:

 • Voor daglichtberekeningen behoort rekening te worden gehouden met de reductie van de transmissie van het glas door veroudering en vervuiling.
 • daglicht- en zonweringsaspecten
 • raamconstructies
 • kennis van de diverse glassoorten en bestuurbare daglicht sturende systemen
 • daglichtafhankelijke lichtregeling betreffende aanvullende kunstmatige verlichting in de avonduren
 • Daglichtberekeningen op diverse methodes
 • 3D-modellen importeren

Verder leert u op welke wijze daglichttoetreding in gebouwen kan worden gerealiseerd of worden bevorderd.
Daarna wordt voor de verschillende criteria aangegeven of, en op welke manier, ze zijn te kwantificeren en binnen welke grenzen.

Tot slot wordt voor zover mogelijk een overzicht gegeven van de verschillende mogelijkheden voor daglichttoetreding in relatie met de genoemde toetsingscriteria.

In aansluiting hierop wordt een overzicht gegeven van mogelijkheden om kunstlicht toe te passen in aanvulling op het daglicht om, indien het daglicht dit niet geheel mogelijk maakt, toch te voldoen aan genoemde criteria met betrekking tot functionaliteit, comfort en welzijn. Tevens wordt aangegeven welke voorzieningen hiervoor nodig zijn.

Doelgroep

U bent werkzaam in de installatiebranche, technische groothandel, technisch adviesbureau, projectverlichting of technische dienst en wilt meer rendement uit het klanten- en fabrikantencontacten halen door middel van een betere presentatietechniek of lichtsimulatie.
Als specialist voor lichtontwerpen bent u binnen uw bedrijf een gevraagd iemand en heeft ruimschoots gelegenheid doelmatige en creatieve ontwerpen van verlichting op te zetten. Met de opgedane kennis van licht en verlichting kunt u in de praktijk beter scoren en versterkt uw zelfbewustzijn binnen uw werkomgeving.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

 • Weet u waarom DIALux 4.12 voor lichtsimulatie een doelmatig lichtberekeningsprogramma is.
 • Leert u op welke wijze DIALux 4.12 functioneert, welke functietoetsen en vooral welke volgorde van
 • ontwerplabels u moet werken.
 • U heeft kennis in het ontwerpen op de pc of laptop van verlichtingsprojecten. U verhoogt uw kennisniveau zodat u beter kunt omgaan met lichtontwerpen, vanuit het internet armatuurgegevens kunt ophalen en plaatsen in uw eigen database voor lichtberekeningen, met fabrikanten kunnen praten over exacte invulling van licht- en verlichtingsproducten in de diverse projecten en besturingen;
 • projecteren van een verlichtingsontwerpen etc..
 • Invulling kunnen geven aan klantenwensen betreffende verlichting studies en uitkomsten
 • U bent in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij een verlichting aanschaft die voldoet aan een goede prijs/prestatieverhouding

Inhoud

De onderstaande onderwerpen komen aan de orde:

 • Kennis maken met de bedieningssoftware DIALux 4.12, uitleg functionaliteit en basisontwerp kennis projecteren met de ontwerpmodus bouwkundige constructie, lichtberekening, berekenen en documentatie”

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking eenvoudig een straatprofiel te berekenen. Dat geeft binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde. Er zijn een aantal les laptops aanwezig voor het werk/ leertraject. Indien gewenst kunt u ook uw eigen laptop meenemen voor deze cursus.

Gewenste voorkennis

Gebruiker van DIALux evo 6

Onze opdrachtgevers zijn o.a.