C-327 LED-verlichting innovatieve systemen… wettelijke verplichtingen en herkenning kwaliteit en duurzame toepassingen

Deze 3-daagse training gaan wij in op alle facetten, waar wij met led-verlichting tegen aan lopen. Dit begint bij de nieuwe wetgeving anno 2019 led-verlichting en energieakkoord.

Het Energieakkoord staat voor duurzame groei, waaraan ruim 40 organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties, zich verbinden. In het akkoord staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

De afspraken moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren. Ook werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten is de inzet van het akkoord.

De deelnemers leren in deze training  de uitgangspunten led-verlichting energieakkoord, EML-lijsten led-verlichting, informatieplicht en energiebesparingsplicht 2019, een stuk kwantiteit en kwaliteit t.b.v. LED-verlichting, het ontbreken van een effectieve erkenningsregeling, kwaliteitsborging, het gebrek aan objectieve certificering alsook de onbekendheid met geldende wetgeving en voorschriften ten aanzien van LED-verlichting, geformuleerd in de Wet Ecodesign.

De markt van verlichting is sterk in beweging. Nieuwe toepassingen, zoals LED en dynamische verlichting bestormen de markt.

Volgens de berekeningen van PBL en ECN kan het Energieakkoord in 2020 leiden tot een maximaal aandeel hernieuwbare energie van 14%. Deze indicatie gaat uit van maximale effectiviteit van de afspraken in het Energieakkoord.

RVO.nl ondersteunt activiteiten die voortvloeien uit de afspraken in het Energieakkoord. Met het akkoord staat ondernemend Nederland namelijk voor een grote maatschappelijke en economische opgave als het gaat om duurzaamheid en innovatie.

Om stappen te zetten op weg naar een energieke samenleving is samenwerking tussen overheid en marktpartijen een vereiste. Èn een forse investering in energie-innovatie, energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. Verduurzamen als gezamenlijke missie van overheid en samenleving!

Van de e-installateur wordt verwacht dat hij daarin meegaat en van al deze nieuwe ontwikkelingen, technieken en bijbehorende producten op de hoogte is.

Om te kunnen bijbenen met al deze ontwikkelingen, is kennisuitwisseling.

Doelgroep

U bent werkzaam in de elektrotechnische installatiebranche, in een technische groothandel, in een architectenbureau, in een adviesbureau of als lichtontwerper en wilt meer rendement uit uw klanten- en fabrikantencontacten halen teneinde als vertrouwenspersoon te worden gezien binnen uw vak.
Met kennis over de nieuwste LED-verlichting en applicaties kunt u in de praktijk beter scoren en door de verworven kennis uw zelfbewustzijn versterken binnen uw werkomgeving.

U wilt een hoger kennisniveau voor verlichting met name in de LED-verlichting toepassingen, dan is deze 3-daagse training specifiek ontwikkelt om de laatste snufjes en ontwikkelingen te volgen. Wetgeving en voorschriften ten aanzien van LED-verlichting worden in deze training uitgebreid behandeld. U weet waar u op moet letten bij het aanschaffen of ontwerpen met LED-verlichting.

U leert over LED’s welke mogelijkheden maar ook onmogelijkheden er momenteel zijn.

Doel

De huidige markt van LED-verlichting kenmerkt zich door een grote mate van ondoorzichtigheid met als gevolg dat er nauwelijks onderscheid is aan de kant van de aanbieders. Daarnaast speelt in de markt het gebrek aan kennis bij zowel de aanbieders/leveranciers als de eindklanten behoorlijk parten. Doel van deze training is een krachtige kwaliteitsimpuls te geven aan het marktsegment met een fors groeipotentieel en e-installateur volop kansen biedt.

Inhoud

Dag 1 

 • Nieuwste ontwikkelingen
 • Energieakkoord
 • EML 2019 bijlage 10 (19 branche)
 • Energiebesparingsplicht
 • Human Centric Lighting led-verlichting
 • Herkenning goede en slechte kwaliteit led-verlichting
 • LM-79 en/of LM-80 of gelijkwaardig protocol
 • Lichtberekeningen in relatie tot lichtmetingen
 • EIA 2019
 • Gedragscode lichtberekenaar

 

Dag 2  

 • Nieuwe claims op LED’s, toepassingsmogelijkheden
 • LED-verlichting met geïntegreerde elektronica (smartnetwerken)
 • wetenswaardigheden over LED-verlichting
 • LED lichtbronnen
 • toekomst LED-verlichting
 • adjunction temperatuur
 • LED-verlichting oplossingen
 • koofverlichting met LED lijnen
 • spot- en downlightverlichting met LED-verlichting
 • algemene verlichting met LED
 • wall washing met Led-verlichting
 • decoratieve verlichting met LED-verlichting
 • type LED-verlichting
 • warmteproblemen met LED-verlichting
 • LED armaturen
 • LED-verlichting systemen
 • functionaliteiten
 • toepassingsmogelijkheden
 • lichtontwerpen met LED-verlichting
 • actuele stand der techniek
 • fouten en problemen met LED-verlichting in de praktijk
 • milieuaspecten
 • power Quality

Dag 3:

 • Criteria voor duurzame LED-verlichting
 • Kwaliteit van verlichting
 • Energielabel
 • Wet Eco Design
 • Uitgangspunten ELCF
 • sturingen en voedingen
 • Garantie van armaturen en drivers
 • Hoe beoordeel ik een lichtberekening van derden.

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking tot LED-verlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven.
Er worden de modernste LED-verlichting systemen en armaturen besproken en mogelijk getoond.
Ook worden de moderne LED-verlichting besturingsystemen besproken om een complete indruk te verschaffen over de stand van zaken in LED-verlichting en mogelijke toepassingen. De wetgeving en voorschriften spelen ook een belangrijke rol en de energielabel van led-verlichting zowel lichtbronnen alsmede led-armaturen.

U ontvangt na deze training een certificaat.

Gewenste voorkennis

MBO-niveau 3 elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.