C-320 2-daagse training “Binnenverlichtingsnorm NEN-EN 12464-1 en buitenverlichtingsnorm deel 2”

De deelnemers aan deze cursus maken kennis met de Europese norm NEN-EN 12464. In 2 delen leren de deelnemers het omgaan, interpreteren en ontwerpen van verlichting voor werkplekken in de binnen- en buitenomgeving. Ook leert men deze norm om te zetten in DIALux evo 8.
Doel van deze cursus is de deelnemers kennis te laten maken met deze specifieke norm voor werkplekken om op de juiste wijze verlichting op de werkplek te kunnen adviseren.

Voldoende en geschikte verlichting stelt mensen in staat om visuele taken efficiënt en nauwgezet uit te voeren. De mate van zichtbaarheid en comfort die voor alle mogelijke werksituaties is vereist, wordt bepaald door het soort activiteit en de duur ervan. Hoewel de specifieke eisen zijn opgenomen in de tabellen met verlichtingseisen , is het van belang dat alle hoofdstukken van deze Europese norm worden gevolgd.

Deze Europese norm specificeert verlichtingseisen voor mensen die werkzaam zijn in binnenruimten, die tegemoetkomen aan de behoeften aan visueel comfort en visuele prestatie. Hierbij is uitgegaan van mensen met een normaal gezichtsvermogen. Alle gebruikelijke visuele taken zijn in aanmerking genomen, ook het werken met beeldschermen.

 

Deze Europese norm geeft eisen voor lichtoplossingen voor de meeste werksituaties binnen en hun gerelateerde omgeving in termen van kwantiteit en kwaliteit van verlichting. In aanvulling hierop worden aanbevelingen gegeven voor een goede verlichtingspraktijk.

Deze Europese norm geeft geen specifieke oplossingen, legt geen beperking op aan de vrijheid van de ontwerper om nieuwe technieken te onderzoeken en belemmert evenmin het gebruik van innovatieve apparatuur. De verlichting kan worden gerealiseerd met daglicht, kunstlicht of een combinatie van beide.

 

Doelgroep

U bent werkzaam de installatietechniek, technische groothandel, architectenbureau, technische dienstverlening of als lichtontwerper en wilt meer rendement uit het klanten- en fabrikantencontacten halen teneinde als vertrouwenspersoon te worden gezien binnen uw vak.
Met licht en verlichting in de praktijk kunt u beter scoren en door kennis het zelfbewustzijn versterken binnen uw werkomgeving. U werkt voornamelijk in de utiliteitsbouw en wilt hiervoor ook de ontwerpen vervaardigen, dan verhoogt deze cursus uw kennisniveau en reikt u gegevens aan op het gebied van licht en verlichting om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

  • Heeft u uw kennis in licht- en verlichting voor het correct interpreteren en omgaan met de nieuwe Europese norm NEN-EN 12464-2.
  • Na uw klant toe kunt u adviserend optreden en toelichting verstrekken over inhoudelijke items uit de nieuwe norm en kunt adviezen uitbrengen voor de toepassing van deze norm in de praktijk.
  • Invulling kunnen geven aan klantenwensen betreffende verlichting studies voor binnen- en buitenverlichting en daarbij van toepassing zijnde werkplekken.
  • U bent in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij per sector een doelmatige verlichting conform de norm aanschaft die voldoet aan een goede prijs/prestatieverhouding en prestatie eisen aangaande energiebesparing (W/m2).
  • U bent in staat om na het volgen van deze cursus de genoemde 2 lichtnormen te gebruiken in DIALux evo 5. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat uw presentatie veel nauwkeuriger en duidelijker over komt bij uw opdrachtgever.

Inhoud

NEN-EN 12464-delen 1 werkplekken binnen en 2 werkplekken buiten
Verklaring begrippen, beschrijving criteria, verblinding, kleuraspecten, onderhoud, energievraagstukken en het analyseren van de diverse eisen aan verlichting per sector. Diverse cases vervaardigen in DIALux evo 5.

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking verlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven. Door met deze norm kennis te maken kunt u de stand van zaken in licht, verlichting, regelsystemen en berekening software beter beoordelen.

Gewenste voorkennis

MBO-niveau 3 elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.