C-310 8-daagse training “Deskundige voor binnen- en buitenverlichting en noodverlichting van basiskennis tot lichtontwerp (volledig)”

Deskundige voor binnen- en buiten van basiskennis tot lichtontwerp incl. DIALux evo 8.1

Voor het ontwerpen van licht en verlichting en verlichtingsinstallaties is kennis vereist met betrekking tot specifieke grootheden, eenheden, optische eigenschappen van de materie, ergonomische en biologische eigenschappen van het oog en mens, elektrotechniek, lichttechniek en vaardigheid al deze componenten te integreren in een passend energie-efficiënt lichtadvies

In de praktijk is gebleken dat een goed lichtadvies gebaseerd is op een goede interpretatie van de eisen en wensen van de opdrachtgever en het aanvoelen en interpreteren door de lichtontwerper van de bouwkundige en interieur technische ontwerpuitgangspunten. Daarnaast moet een lichtadvies voldoen aan de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en energie, maar ook arbeidsomstandigheden en comfort c.q. het voorkomen van hinder en discomfort voor de gebruikers.

In deze  opleiding bieden wij u een compleet programma aan met modules die samen een volledig traject vormen naar het gecertificeerd certificaat (NSVV en DIALux evo). U leert alle benodigde kennis op het gebied van verlichting, wetgeving, normen, richtlijnen en aanbevelingen. Daarnaast leert u hoe u een compleet lichtontwerp te vervaardigen, basiskennis en binnen- en buitenverlichting, welke u nodig heeft om een volwaardig lichtontwerp te kunnen maken. De opleiding gaat uitgebreid in op verlichtingskunde, het lichtontwerpproces en het ontwerpen van een lichtplan met ruime aandacht voor interieur- en exterieurverlichting, terreinverlichting, decoratieve buitenverlichting en straatverlichting woongebied. Naast een theoretische omgeving, treft u veel praktijkcases aan, welke u direct in uw eigen werk kunt toepassen.

Voor het uitvoeren van visuele taken in gebouwen is een bepaalde hoeveelheid licht nodig. Deze wordt onder andere bepaald door de aard van de werkzaamheden die worden verricht en de periode waarin deze worden uitgevoerd. Ook zijn van tal van andere factoren van belang, zoals visueel comfort, welbevinden, (sociale) veiligheid, mobiliteit en zichtvermogen van de gebruikers, vereiste nauwkeurigheid van de uit te voeren werkzaamheden, mate van productiviteit, kleine details (bijvoorbeeld kleine lettertjes of onderdeeltjes van apparaten), lage contrasten en waarnemen van bepaalde kleuren.

Het prettigst wordt gewerkt met daglicht.
Daglicht herbergt alle spectrale lichtkleuren en geeft informatie over de (weer)omstandigheden buiten het gebouw.

Te hoge daglichtwaarden kunnen verstoring veroorzaken van het werkproces door o.a. hinder van te hoge helderheden of thermisch discomfort door hoge stralingswarmte. Door de zeer vele helderheids- en kleurwisselingen per etmaal zorgt daglicht ook voor een hogere attentiewaarde en wordt niet als saai ervaren. Voor een goed gebouwontwerp is het van belang een gewogen combinatie/balans van daglicht- en kunstmatig licht naar de werkplekken te brengen. Dat vergt een goede samenwerking tussen bouwkundige ontwerper (architect), interieurontwerper en lichtontwerper. Het beste resultaat wordt bereikt, als al in een pré stadium van een toekomstig gebouwontwerp integraal wordt samengewerkt. Deze specialisten kunnen hun kennis dan maximaal inzetten om de toekomstige gebruiker een prettige en goedwerkbare werkomgeving met een gezond daglichtklimaat in combinatie met licht/zonwering te leveren.

Kunstverlichting vraagt elektrische energie. Door de belasting van het milieu bij de opwekking daarvan is het belangrijk om het energiegebruik zo beperkt mogelijk te houden. Dit kan in de eerste plaats door zo energie-efficiënt mogelijke lampen en armaturen toe te passen. Hierdoor blijft de CO2-emissie zo gering mogelijk en daarmee de belasting voor het milieu. Alle genoemde aspecten dienen belangrijke uitgangspunten te zijn bij het ontwerp van de verlichting.

Er zijn tal van mogelijkheden om het energiegebruik te beperken. Onder andere door gebruik te maken van binnenvallend daglicht en de verlichting alleen in te schakelen als een ruimte in gebruik is. Wanneer in een ruimte meerdere personen werken, kan op plaatsen waar niemand aanwezig is, met een lager niveau worden volstaan door lichtregeling te combineren met aanwezigheidsdetectie. Dit voorkomt donkere en als onprettig ervaren gedeelten van ruimten.

Het is belangrijk om kunstverlichting zo energie-efficiënt mogelijk toe te passen. Dit geldt niet alleen voor nieuwe gebouwen, maar ook voor bestaande. Ook is de duurzaamheid van de toe te passen verlichtingsmiddelen een belangrijk uitgangspunt.

In deze klassikale opleiding bieden wij u een compleet programma aan met modules die samen een volledig traject vormen naar het lichtdiploma. U leert alle benodigde kennis op het gebied van verlichting en lichtontwerp welke u nodig heeft om een volwaardig lichtontwerp te kunnen maken. De opleiding gaat uitgebreid in op verlichtingskunde, het lichtontwerpproces en het ontwerpen van een lichtplan met ruime aandacht voor interieur- en exterieurverlichting. Naast theoretische invalshoeken treft u veel praktijkcases welke u direct in uw eigen werk kunt toepassen.

Doelgroep

Werknemer en verantwoordelijke van alle utilitaire bedrijven (b.v. techniek, planning, installatiebranche, facility management, handel, onderhoud etc.), die reeds in de lichtbranche werken of hun horizon willen vergroten;
Personen, die in de lichtbranche willen werken of dit als doelstelling hebben, of die een bepaalde beroepservaring hebben (b.v. employees vanuit de elektrotechniek, groothandel elektrotechniek of energieadviseur);
Personen, die al met de verlichtingstechniek of lichtontwerpen te maken hebben (b.v. architecten, ingenieur, lichtontwerper, technische bureaus, medewerkers elektrotechnische groothandel, institutionele of overheidsemployees respectievelijk meet- of bewakingsorganisaties).

U wilt meer rendement halen uit uw deskundigheid teneinde als vertrouwenspersoon te worden gezien binnen de verlichtingsbranche.

Met het volgen van deze speciale cursus kunt u in de praktijk beter scoren en door vergaarde kennis uw zelfbewustzijn versterken.
U bent een deskundige voor verlichting binnen uw bedrijf en kan na het volgen van deze cursus de kennis en kunde ook uitdragen in de verlichtingsbranche.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u uw kennis in licht- en verlichting dusdanig verhoogt dat u beter kunt omgaan met vaktermen, met fabrikanten kunt praten over exacte invulling van licht- en verlichtingsproducten, besturingen en energiebesparingdoelstellingen.
 • Na uw klant toe kunt u adviserend optreden en toelichting verstrekken over inhoudelijke projectgegevens van verlichting en lichtbronnen.
 • Kennis heeft van alle normen die betrekking hebben op verlichting
 • Een lichtberekening kunnen maken met behulp van de DIALUX rendementsmethode
 • Invulling kunnen geven aan klantenwensen betreffende verlichtingstudies en uitkomsten
 • U bent in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij een verlichting aanschaft die voldoet aan een goede prijs/prestatieverhouding

In deze 8-daagse training wordt ingespeeld op binnen- en buitenverlichting

Inhoud

Dag 1:
Licht en verlichting
Energieakkoord 2020, welke erkende maatregelen moeten er per branche genomen worden?
Dynamische led-verlichting
LED- verlichting

 • Kleurkarakteristieken van lichtbronnen – wat is nieuw met de komst van led?
 • Verblinding van lichtbronnen – anders met led?
 • Levensduur definitie van lichtbronnen – en hoe zit dat met led?
 • Onderhoudsfactor

Lichtontwerp

 • Wettelijke verplichtingen: welzijnswet, norm voor werkplekverlichting, EPB
 • CE, keurmerken en Europese regelgeving
 • Bijzondere eisen rond kijkrichting, temperatuur, stof, vocht, stroboscopische effecten, verkleuring, glasbreuk, …
 • Valkuilen bij lichtberekeningen – wat moet er zeker ook in het bestek staan
 • Hoe lees en vergelijk je lichtstudies?
  EIA subsidie 2017/2018
  NEN-EN 12464-1 binnenverlichtingsnorm

Lichttechnologie: Energiebesparing met beter licht

 • Daglichttoetreding (daglicht berekeningen DIALux evo)
 • Verlichtingsinstallatie
  • Efficiënte lichtbronnen
   • Wat is led en wat zijn de huidige specificaties?
   • SWOT analyse van led
  • Optieken/armaturen met een hoog rendement
  • Welke led-componenten maken een led-verlichtingssysteem betrouwbaar
  • Optimalisatie van de lichtuitstraling, goed lichtplan

Case vervaardigen eenvoudige lichtontwerp op basis van de L70/ L80 en L90 (bewustwording creëren van LED-verlichting) 

Dag 2:
Start met DIALux evo 7.2 om een eenvoudige kantoorruimte te vervaardigen aan de hand van de geleerde stof op dag 1
Uitgangspunt is LED-verlichting en de NEN-EN 12464-1
Loodrechte verlichtingssterkte
Verticale verlichtingssterkte
Cilindrische verlichtingssterkte
Plafond en muur berekeningen volgens de NEN-EN 12464-1
Onderhoudsfactor
Controleren van lichtberekeningen van derden
Case vervaardigen

Dag 3:
Hoe vervaardig je een PvE (Programma van Eisen) en een kwaliteitslichtberekening:
Lichtplan vervaardigen conform NEN 12464-1 en -2 en NEN 3087  in DIALux evo 8.0 utiliteit kantoorlandschap dag 3 t/m 4

Dag 4:
Vervolg dag 3
Lichtplan vervaardigen conform NEN 12464-1 en -2 en NEN 3087  in DIALux evo 8.0 utiliteit kantoorlandschap dag 3 t/m 4

Dag 5:
Lichtplan vervaardigen buitenomgeving, terreinverlichting en richtlijnen lichthinder wet NSVV, uitvoering DIALux evo 8.0

Dag 6:
Noodverlichting basiskennis, wetgeving, normen en aanbevelingen, projecteren volgens Bouwbesluit 2012.
Casus projecteren volgens bodemniveau Bouwbesluit 2012, vluchtroute aanduidingen en vluchtroute verlichting

Dag 7:

Noodverlichting basiskennis, NEN-EN 1838, projecteren volgens kwaliteitsnorm NEN-EN 1838.
Casus projecteren volgens kwaliteitsniveau NEN-EN 1838, vluchtroute aanduidingen en vluchtroute verlichting

Dag 8:

Lichtnorm – NEN 1891 meetmethoden voor verlichting en luminantie (2016)
Praktijk metingen verlichtingssterkte
Praktijk metingen verticale verlichtingssterkte
Praktijk metingen luminantie/ licht hinder
Praktijk metingen spectrale meting op diverse lichtbronnen

Casus alle bovengenoemde metingen verrichten individueel

Eindopdracht na de 8 dagen:

Nieuwe casus utiliteit vervaardigen binnen- en buitenverlichting inclusief noodverlichting in DIALux evo 8.1 met een bijbehorende rapportage (PvE, Programma van Eisen).

Daarnaast worden in deze training 3 maal een officieel tentamen afgenomen, welke  een onderdeel vormt en tezamen word beoordeelt met een eindcijfer op uw gecertificeerde certificaat (NSVV, DIAL en MLO).

Dit is het officiële voortraject voor onze ELE opleiding.

Vereiste: eigen laptop met DIALux evo, anders zijn er les laptops te huur voor 25 euro per dag excl. btw

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking verlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven.

Er wordt u kennis aangereikt van de modernste verlichtingssystemen en toestellen om een complete indruk te verkrijgen over de stand van zaken in licht, (dynamische)verlichting, regelsystemen, noodverlichting, LED systemen, smart-LED systemen en berekeningssoftware.

Hierdoor bent u in staat een goed lichtplan te vervaardigen. Onze traingingen bestaat uit theorie, praktijk en beleving. Vervolgens moet u een aantal cases vervaardigen welke betrekking hebben op de lesstof.

U ontvangt na de training een certificaat.

Deze training is een basistraining waarna u daarna in staat bent om verdere applicatie trainingen te kunnen volgen.

U beheerst de basis verlichtingstechniek zowel binnen- als buitenverlichting en noodverlichting.
Zo kunt u verder doorstromen naar 1 van onze andere gespecialiseerde trainingen.

Laptop is een vereiste

Gewenste voorkennis

MBO-niveau 3 elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.