M-001 5-daagse training Noodverlichtingsdeskundige

Ontwerpen, inspecteren en onderhoud van nood- en vluchtwegverlichting

De deelnemers aan deze 5 dagen durende cursus leren de basisbegrippen en samenhangen van licht en verlichting, vluchtweg- en ontruimingsplannen, maken kennis met lichtbronnen, armaturen, schakel- en regelsystemen van nood- en vluchtweginstallaties, leren alles nodige met betrekking tot kleurbepaling en kleurwaardering van licht, grondregels van de diverse noodverlichting systemen, normen, energiebesparing bv. door LED’s i.p.v. fluorescentielampen toe te passen, vervaardigen van een eenvoudig nood- en vluchtweglichtplan, krijgen alle informatie over onderhoud en exploitatie van noodverlichting, leren een eenvoudig onderhoudsrapport te maken.

Uit jaren lange ervaringen hebben wij geleerd dat een 3 daagse training veels te kort is voor de deelnemers. Om extra aandacht te kunnen geven aan de deelnemers, hebben wij hier een 5-daagse training van gemaakt zodat wij u de juiste aandacht kunnen geven welke u tevens behoort te krijgen. Dit lukt vaak niet met een 3-daagse training.

Doel van deze cursus is de deelnemers diepgaande kennis te laten maken met de voorschriften, eisen, advisering, montage en onderhoud van nood- en vluchtwegverlichting, gesprekspartner te zijn voor opdrachtgevers, adviseurs en samen met de fabrikanten van nood- en vluchtwegarmaturen en lichtbronnen tot de juiste keuzes te kunnen komen.

De overgang in pictogrammen van NEN 6088 naar de nieuwe pictogramnorm NEN-EN-ISO 7010 brengt een aantal veranderingen met zich mee.
De twee belangrijkste veranderingen:

1) Aanduiding voor vluchtroute rechtdoor wordt met een pijl omhoog aangeduid in plaats van de vertrouwde pijl naar beneden
2) Het pictogram voor finale uitgang komt te vervallen

Wat wordt verstaan onder risicovolle werkplekken?

Dit zijn werkplekken waarbij sprake is van een mogelijk gevaarlijk proces of een mogelijke gevaarlijke situatie. Of die werkplekken waar een mogelijk gevaarlijk proces moet worden afgesloten.
Voorbeelden hiervan zijn werkplekken waarbij sprake is van draaiende delen, zuurbaden, hete of zeer brandbare materialen. Denk aan bijvoorbeeld aan zaagmachines, keukens en laboratoria.
Het selecteren van deze plekken kan alleen door personen die volledig op de hoogte zijn met aard van de processen en de werkzaamheden en ligt daarom in handen van de Arbodienst en Arbo-coördinatoren.

Moet er een onderhoudscontract worden afgesloten voor een noodverlichtingsinstallatie?

Regulier onderhoud aan noodverlichting is verplicht en als gevolg daarvan zelfs in een groeiend aantal gemeenten vereist voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning.
Borging van dit regulier onderhoud kan onder andere door middel van een onderhoudscontract bereikt worden.

Hoe snel moet de noodverlichting geactiveerd zijn?

In het bouwbesluit is ruimte gecreëerd voor het toepassen van noodstroomaggregaten (NSA). Deze hebben de specifieke eigenschap dat ze een opstarttijd nodig hebben om het benodigde vermogen te leveren.
De meeste aggregaten kunnen aan de vraag van 15 seconde wel voldoen.

Voor de NEN-EN 1838 is naar noodverlichting systemen gekeken vanuit de Europese regelgeving.

Hierin is o.a. via de EN 60598-2-22 par. 22.16 opgenomen dat noodverlichtingsarmaturen (hierbij wordt geen verschil gemaakt tussen centraal of decentraal) 5 seconden na spanningsuitval 50% en 60 seconden na spanningsuitval 100% van de opgegeven lumen waarde beschikbaar moet zijn. Centrale – en decentrale noodverlichting systemen kunnen, door hun opbouw, aan deze eis voldoen, mits gebruikgemaakt van de juiste componenten.
Bij decentrale systemen en centrale systemen die voldoen aan de EN 60598-2-22 en gevoed worden met batterijen wordt per definitie voldaan aan deze eis. In geval van toepassing van aggregaten wordt doorgaans niet aan de eisen zoals gesteld in de NEN-EN 1838 voldaan.

Dit en nog veel meer leer u in onze 5-daagse training. Wij maken extra tijd voor meerdere uitwerkingen van cases, van Bouwbesluit en NEN-EN 1838.

Deze cursus kan worden afgesloten door middel van een “ examen” bij CITO te Arnhem.

Doelgroep

U bent werkzaam bij een architectenbureau, in de beveiligingsbranche, installatiebranche, technische groothandel, technische dienst MKB, advies- en ingenieursbureau of als lichtontwerper en wilt meer rendement uit het klanten- en fabrikantencontacten met betrekking tot adviseren, installeren en onderhouden van nood- en vluchtwegverlichting halen.
U kunt als specialist/ deskundige c.q. vertrouwenspersoon beter scoren binnen uw eigen organisatie en bij uw opdrachtgevers, waardoor uw zelfbewustzijn zeker zal worden versterkt.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

  • Heeft u uw kennis in nood- en vluchtwegverlichting dusdanig verhoogt dat u als specialist kunt worden aangemarkt. U kent dan alle vaktermen, kunt makkelijk met opdrachtgevers, brandweerorganisaties, architecten, facilitaire managers van bedrijven, technische dienst medewerkers en fabrikanten communiceren en anticiperen en weet alles met betrekking tot de exacte invulling van vluchtweg- en calamiteitenplannen.
  • Na uw klant toe kunt u adviserend optreden en toelichting verstrekken over inhoudelijke projectgegevens betreffende nood- en vluchtwegverlichting, toe te passen lichtbronnen, eisen, maar ook de exploitatie van deze installaties.
  • Kennis heeft van alle nationale en internationale normen die betrekking hebben op nood- en vluchtwegverlichting.
  • Een eenvoudige noodverlichtingberekening kunnen maken met behulp van DIALUX.
  • Kunt u werken met spacingtabellen voor projecteren van noodverlichting
  • Invulling kunnen geven aan klantenwensen betreffende studies en uitkomsten binnen gebouwen voor nood- en vluchtwegverlichting
  • U bent in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij een noodverlichting aanschaft en onderhoud die voldoet aan een goede prijs/prestatieverhouding

Inhoud

Door ISSO/OTIB/UNETO-VNI/NVFN is een opleiding ontwikkeld, te weten “specialist noodverlichting”.
Deze cursus is in 2012 voor een deel vernieuwd.
Er zijn eindtermen ontwikkeld en op deze basis is een instructieboek “Noodverlichting” ontstaan (ISSO-79).
Ook is de ISSO brochure “onderhoud en inspectie” ISSO 79 in 2010 nieuw gepubliceerd en vormt een onderdeel van de vernieuwde opleiding.

Deze opleiding gaat over ontwerp, aanleg en onderhoud van noodverlichting en bestaat uit 4 lesdagen of 8 avonden.
De cursisten krijgen een examentoets en kunnen een certificaat ontvangen.

Indien cursisten de opleiding willen afsluiten met een “erkent examen” is dit mogelijk. Het examen wordt gegeven bij CITO in Arnhem.

Cursisten kunnen zich via de website www.cito.nl hiervoor aanmelden bij CITO.

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking nood- en vluchtwegverlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven. Er worden de modernste nood- en vluchtwegverlichtingsystemen en toestellen behandeld om een complete indruk te verkrijgen over de actuele stand van zaken in nood- en vluchtwegverlichting, regelsystemen, LED systemen en berekening-

Gewenste voorkennis

MBO-niveau 4 elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.