C-312 SPECIALE TRAINING HANDHAVING verlichting energie akkoord

Alle soorten van bedrijven kunnen zich kwalificeren voor een vertrouwensbenadering.
Een zogenoemd handhavingsconvenant waarin afspraken zijn vastgelegd over de toepassing van systeemtoezicht met reality-checks blijft echter voorbehouden aan bedrijven die goed scoren qua beheersing van ambachtelijke risico’s, goed naleefgedrag en de bekendheid bij het bevoegde gezag.

Bij vergunningplichtige activiteiten kan deze aanpak leiden tot – binnen de kaders van de regelgeving – ruimere vergunningsvoorwaarden.

Alle soorten van bedrijven kunnen zich kwalificeren voor een vertrouwensbenadering Een zogenoemd handhavingsconvenant waarin afspraken zijn vastgelegd over de toepassing van systeemtoezicht met reality-checks blijft echter voorbehouden aan bedrijven die goed scoren qua beheersing van ambachtelijke risico’s, goed naleefgedrag en de bekendheid bij het bevoegde gezag. Bij vergunningplichtige activiteiten kan deze aanpak leiden tot – binnen de kaders van de regelgeving – ruimere vergunningsvoorwaarden.

Om de vertrouwensbenadering te kunnen toepassen moet het toezicht een cultuuromslag ondergaan, waarbij de inspecteur niet meer alleen op zoek gaat naar wat fout gaat bij een bedrijf, maar ook oog heeft voor de zaken die juist wel goed gaan.

Toezichthouders moeten daarbij intensief gaan samenwerken en op elkaars bevindingen bij bedrijven vertrouwen en deze ook onderling delen.

Hiervoor is de juiste kennis en kunde voor nodig om op een juiste manier te kunnen handhaven in de praktijk.
Wij leren u, waar u op moet letten en hoe u het beste de eindgebruiker hiervoor kan benaderen.

Doelgroep

Doelgroep:

- Gemeenten
- Overheid
- Omgevingsvergunningloket
- Milieudiensten

Doel

Na het volgen van deze cursus:

  • Heeft u uw kennis in licht- en verlichting binnen de sectoren kantorenbouw, gezondheidszorg, midden- en kleinbedrijf en energiebesparing dusdanig verhoogt dat u beter kunt omgaan met vaktermen, met fabrikanten kunt praten over exacte invulling van licht- en verlichtingsproducten en daglicht- en aanwezigheidsbesturingen voor energiebesparingsdoelstellingen. U weet inhoudelijk alles over dynamische verlichting en hoe u deze moet gaan toepassen en in welke gebieden.
  • Na uw klant toe kunt u adviserend optreden en toelichting verstrekken over inhoudelijke projectgegevens van verlichting en lichtbronnen.
  • Kennis heeft van alle normen die betrekking hebben op verlichting en energiebesparing.
  • Een eenvoudige kosten/baten analyse kunnen maken met behulp van de voorbeeldtabel betreffende energiebesparing.
  • Invulling kunnen geven aan klantenwensen betreffende verlichting studies en uitkomsten
  • U bent in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij per sector een doelmatige verlichting aanschaft die voldoet aan een goede prijs/prestatieverhouding en prestatie eisen aangaande energiebesparing (W/m2).
  • U bent in staat de geleerde theorie om te zetten in een visualisatie binnen DIALux evo 6.1

Inhoud

Applicatie verlichting in kantoren (licht- en regelsystemen, armaturen, norm, specifieke eisen etc.).
Applicatie verlichting in de MKB ( basissystemen verlichting, uitwerking verlichtingsprincipes, normen, specifieke eisen etc.).
Applicatie verlichting in de gezondheidszorg (invulling van vraagstukken verlichting in de gezondheidszorg, soort en mogelijke toepassingen armaturen, norm etc.).
Applicatie energiebesparing in de verlichting (confrontatie met energievraagstukken, analyse van besparingsmogelijkheden, voorbeelden uit de praktijk, het vervaardigen van een eenvoudige kosten/baten analyse en toelichting subsidiemogelijkheden).
Alle bovengenoemde items worden doormiddel van cases in DIALux evo 6.1 behandeld, waardoor u bij u opdrachtgever een nog betere presentatie kan vervaardigen.

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als ontwerper met betrekking verlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven. Er wordt ingegaan op de modernste verlichtingssystemen en toestellen welke aanwezig voor o.a. kantoorverlichting, verlichting MKB, gezondheidszorg en energiebesparing systemen (bv. daglicht- en aanwezigheidsregeling). U verkrijgt een complete indruk over de stand van zaken in licht, verlichting, regelsystemen en berekening- software binnen de 4 onderwerpen.

Gewenste voorkennis

MBO-niveau 3 elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.