C-333 Lichtadviseur van duurzame veestalverlichting en assimilatiebelichting

Inductie- en Led-verlichting voor stallen en kassen

Het verblijven in een verlichte omgeving kan hormonale en chemische veranderingen veroorzaken bij veel dier- en plantensoorten, inclusief de mens.
De biologische klok met een ritme van ongeveer 24 uur wordt gesynchroniseerd door de dagelijkse licht/donker cyclus en die stuurt vele processen aan.
Bij veel diersoorten is er bovendien ook een seizoensritme.

De huidige markt zorgt ervoor dat we scherp kijken naar nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen in de agrarische sector, waaronder veestalverlichting en assimilatiebelichting.
Een arsenaal aan technieken en ontwikkelingsmogelijkheden maakt ons steeds meer bewust van innovatie- en duurzaamheidsaspecten waaronder het effect van verlichting op dier en plant, mede onder druk van de regels die door de overheid zijn opgesteld, zoals lichthinder van assimilatiebelichting, Activiteitenbesluit, Flora- en faunawet en de EHS.

Een goede verlichting op het bedrijf is noodzakelijk voor goede werkomstandigheden.
Daarmee wordt duidelijk dat de verlichtingsnormen die worden gegeven, toegespitst zijn op het creëren van goede werkomstandigheden voor de veehouder.
Aangegeven wordt dat een goede verlichting noodzakelijk is voor een goede uitvoering van controlewerkzaamheden, verzorging van de dieren en detectie van tochtigheids- en ziekteverschijnselen.

Om het effect van licht op dierprestaties en gedrag te begrijpen, is het goed aan te geven wat licht of het lichtregime nu eigenlijk is.
Verlening van de dag en verkorting van de nacht heeft invloed op foerageren, voortplanting en dergelijke. Er treedt een verschuiving op in het biologische evenwicht.
Hierbij speelt verlichtingssterkte de belangrijkste rol, waarbij de drempelwaarden sterk verschillen voor diverse diersoorten.

Wij hebben voor deze training een gespecialiseerde docent in handen genomen: dhr. R. Gronsveld van de firma Rofianda zal deze trainingen voor ons verzorgen op onze les locatie te Woerden of op de locatie van Rofianda te Tilburg.

 

 

Doelgroep

U bent werkzaam als lichtontwerper bij een adviesbureau of bij een producent van verlichtingsproducten, leidinggevend monteur, werkvoorbereider, technicus of projectleider en wilt meer rendement uit het klanten- en fabrikantencontacten halen teneinde als vertrouwenspersoon te worden gezien binnen uw vak.

U werkt voornamelijk in de omgeving van de agrarische sector, heeft directe contacten tot agrariërs, veehouders en/of tuinbouwers en krijgt concrete vraagstelling met betrekking tot stal bouw, bouw van tuinbouw schuren, silo’s en of kassen.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u uw kennis in licht- en verlichting binnen de sector in de agrarische industrie dusdanig verhoogt dat u beter kunt omgaan met vaktermen, met fabrikanten kunt praten over exacte invulling van licht- en verlichtingsproducten en daglichtaspecten, besturingsystemen, nood- en vluchtwegverlichting etc..
 • Na uw klant toe kunt u adviserend optreden en toelichting verstrekken over inhoudelijke projectgegevens van daglicht verlichting, kunstmatige verlichting en beoordeling en advisering van wel dan niet gekleurde lichtbronnen.
 • Kennis heeft van alle normen die betrekking hebben op verlichting en energiebesparing in de genoemde sector.
 • Invulling kunnen geven aan klantenwensen betreffende verlichtingsstudies en uitkomsten vervaardigen.
 • U bent in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij per sector een doelmatige verlichting aanschaft die voldoet aan een goede prijs/prestatieverhouding en prestatie eisen aangaande energiebesparing (W/m2).

Inhoud

Agrarische bedrijven, tuinbouw en veehouderij

 • Regelgeving en subsidies
 • Welzijn van dieren en huisvesting
 • Concept voor erfinrichting
 • Uitvoering ligboxenstallen/boxen
 • Soort verlichting,
 • Energie efficiënte verlichting,
 • Taakverlichting,
 • Overzicht per soort bedrijf,
 • Licht op het gedrag der dieren en planten,
 • Dag- en kunstmatig licht,
 • Werkplaatsen/ stalsystemen etc.

Aanpak

Cursusduur is 2 dagdelen

Gewenste voorkennis

MBO-niveau elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.