Nieuws

NIEUW: 12-daagse European Lighting Expert opleiding binnenverlichting en 12-daagse European Lighting Expert opleiding buitenverlichting

Door de Advisory Board van de LitG, LTG, NSVV en SLG is een opleiding “lichtontwerper” uitgewerkt.
Deze opleiding wordt in Nederland gerealiseerd door o.a Meutzner Licht Opleidingen.
De kanditaten voor deze te volgen opleiding hebben een technische opleiding genoten van tenminste MBO 4 niveau.
Om de kwaliteit van deze opleiding te waarborgen worden de examens uitgevoerd door de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV).
De opleiding bestaat uit 6 blokken, welke door keuze van de kanditaten in volgorde kunnen worden bezocht of afhankelijk van hun achtergrond apart kunnen worden gevolgd.
De opleiding is gebaseerd op een taxonomie (eindtermen) welke door de internationale werkgroep ELE is ontwikkeld.
De opleiding bestaat feitelijk uit een zestal blokken (96 uur of te wel 12 lesdagen) en eindigt met een examen bij de NSVV.
Het examen bestaat uit een praktisch ontwerp waarin alle eindtermen kunnen voorkomen en hetgeen door de kandidaat in ca. 40 uur kan worden gerealiseerd.
Het ontwerp (praktisch uit te voeren project met op te zetten PvE, VO, lichtberekingen, kosten calculatie, noodverlichtingsontwerp gebaseerd op de gevraagde omstandigheden en milieutechnische uitgangspunten) bevat maximaal 50 pagina’s incl. bijlagen
Het examen wordt uitgevoerd door examinatoren van de NSVV plus een vertegenwoordiger van de ELE en bestaat uit:
a. presentatie lichtontwerp
b. vraagstellingen door examinatoren op lichtontwerp
c. vragen over taxonomie

Voor meer uitgebreider nieuws verwijzen wij u naar onze extra nieuwsbrief, zie link hieronder.

Nieuwsbrief ELE

 

Meutzner Licht Opleidingen is officieel DIAL trainer.

Wij hebben de officiële licentie om u op te mogen en kunnen leiden met onze DIALux evo 5 trainingen. Al onze input word verkregen vanuit DIAL GmbH te Ludenscheid (Duitsland). Meutzner Licht Opleidingen houd haar kennis betreffende het lesmateriaal up to date gezamenlijk met het hoofdkantoor van DIAL. Indien u bij ons een training DIALux evo 5 volgt ontvangt u tevens een officieel certificaat van DIAL te Ludenscheid.

Orde scheppen in de verwarring met LED-verlichting:

Een lichtontwerp met LED-armaturen kan significante invloed hebben op de armatuurprestaties, inclusief de levensduur. Ook is het belangrijk te onthouden dat de prestatiewaarden over de tijd eerder voorspellingen zijn dan metingen. Aangezien er nog geen standaard bestaat die beschrijft hoe deze voorspellingen of extrapolaties uitgevoerd moeten worden, varieert de kwaliteit van deze voorspellingen enorm.

In onze led-trainingen en DIALux evo 6 trainingen gaan wij deze orde scheppen samen met u!

Wij verwijzen u naar onze website www.meutznerlichtopleidingen.nl

header7

NIEUW: DIALUX EVO 6:    

Wij bieden vanaf eind maart onze training aan met de nieuwste versie DIALux EVO 6. De daglichtmodule is geïntegreerd, de openbare verlichting is uitgebreid, meerdere nieuwe functionaliteiten en meer plug-ins zijn er beschikbaar.Wij hebben een breed assortiment trainingen, welke speciaal vervaardigt zijn voor de installateur, groothandels, fabrikanten en lichtadviseur.

Van DIALux EVO 6 basiskennis, binnenverlichting, buitenverlichting, advantage en openbare verlichting, bieden wij nu nog een extra training welke vanaf mei start, DAGLICHT

Wij houden onze groepen klein, maximaal 5 personen, om de deelnemer zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te kunnen bieden.

Wij verwijzen u naar onze website www.meutznerlichtopleidingen.nl

ccvddv foto 1

Certificering van 4 trainingen via de NSVV:

Vanaf april bieden wij 4 trainingen aan welke certificeert zijn via de NSVV. Sinds 1998 houdt MLO zich bezig met het aanbieden van lichtonderwijs. Wij bieden hoge kwaliteit, welke in onze trainingen verwerkt is, maar hoe waarborg je deze kwaliteit? Ons team bestaat uit 4 gespecialiseerde professionals, die hun voetsporen in de verlichtingswereld gegarandeerd hebben verdiend. Iedere professional is een specialist in zijn/haar branche, waar kwaliteit hoog in het vandaal staat.

C-310 6-dagen “Deskundige voor binnen- en buitenverlichting van basiskennis tot lichtontwerp”
C-311 1 dag “led-verlichting basiskennis, prestatie- en kwaliteitscriteria en IEC normen”
C-326 2 dagen “Meetmethoden voor verlichtingssterkte en luminantie conform NEN 1891”
C-328 2 dagen “DIALux EVO 6 Basiskennis”

Wij verwijzen u naar onze website www.meutznerlichtopleidingen.nl

header10 lival_news_350 IMG_3324

Aankondiging Open dag 2016:

Op vrijdag 3 juni 2016 houdt Meutzner Licht Opleidingen een Open dag voor alle

geïnteresseerden, welke meer willen weten over de kwaliteit van (led)-verlichting. Bezoek Meutzner Licht Opleidingen en proef de sfeer van verlichting en de totaalbeleving. Tijdens de Open dag komt u alles te weten over onze trainingen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van (led)-verlichting. Doel is dat de e-installateurs van nu de specialisten van de toekomst worden en systemen en oplossingen bij elkaar brengen. Elektrotechniek speelt een belangrijke rol bij zorg, veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid. Ons uitgangspunt van deze Open dag is om kwaliteit ten alle tijden te kunnen waarborgen m.b.t. de (led)-verlichtingsinstallaties en alle bijbehorende facetten.

Voor meer programma informatie verwijzen wij u naar onze website: www.meutznerlichtopleidingen.nl

Uitnodigingsbrief Open dag MLO 3 juni 2016 definitief 01-04-2016

IMG_6681

Opleveringen lichtmetingen BREEAM of LEED conform NEN 1891 :

Wij toetsen het lichtontwerp om vast stellen of deze voldoet aan de gestelde (ontwerp) specificaties, NEN-EN 12464-1 en 2 of andere normen, voorschriften, en/of wettelijke bepalingen. Wij kunnen klachten, lichthinder onderzoeken vervaardigen, metingen verrichten om na te gaan of een verlichtingsinstallatie onderhoud, wijziging of vervanging behoeft of analyseren en evalueren.

Voor meer informatie: info@meutznerlichtopleidingen.nl

IMG_3339

In-company trainingen ten alle tijden op uw wensen:

Wij dragen onze trainingen ook uit op uw bedrijfslocatie, in uw eigen omgeving. Onze in-company trainingen worden ten alle tijden samen gesteld met uw wensen. Zo kan het dus zijn dat u wellicht een gecombineerde training van ons ontvangt. Uw wensen kunnen wij 1 op 1 vertalen in een training op maatwerk.

Bijvoorbeeld: led-verlichting, DIALux evo 6, lichtmetingen conform NEN 1891, industriële oplossingen, licht & gezondheid, noodverlichting, winkelverlichting, aanlichten van gebouwen en terreinen, energiebesparing, etc.

Uw wensen worden vertaalt in een in-company training waar u behoefte aan hebt.

Voor meer informatie: info@meutznerlichtopleidingen.nl

SONY DSC

Extra diensten, spectrale lichtbron metingen:

Wij meten het volledige spectrum van de led-lichtbron, de werkelijke CRI en de werkelijke Kelvin.
In de praktijk kan dit afwijken van de genoemde specificaties welke staan vermeld op verpakkingen en catalogi van fabrikanten.
Daarnaast meten wij ook de s/p ratio van een lichtbron, Spectral response: CIE Photo, Spectral Accuracy en daarnaast meten we ook natuurlijk de verlichtingssterkte in lux.

Voor meer informatie: info@meutznerlichtopleidingen.nl

s_and_p_spectra

Nieuwe toelichting Noodverlichting:

De NEN-EN1838 is een zestien pagina’s tellende norm, specifiek gericht op noodverlichting. Het kernteam Indoor heeft een toelichting geschreven. De toelichting gaat over de wijzigingen ten opzichte van de publicatie uit 1999. Het document helpt om in de praktijk de norm toe te passen. En niet onbelangrijk: de toelichting geeft overzicht in de Nederlandse regelgeving ten opzichte van de Europese.

Start 4-daagse training Noodverlichtingsdeskundige: 2, 10, 14 en 24 juni 2016

Examendata CITO: maandag 27 juni 2016

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: info@meutznerlichtopleidingen.nl

 dmeu_y3550534_01_std_lang_all

 

 

Onze opdrachtgevers zijn o.a.